Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE OD 01.05.2019r. STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE OD 01.05.2019r. STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1.Wymagania niezbędne:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych oraz poczty elektronicznej,

h) znajomość przepisów w szczególności w zakresie ustaw: o pracownikach samorządowych;
o ochronie danych osobowych; Kodeksu postępowania administracyjnego; o świadczeniach rodzinnych;
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy społecznej,

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2.Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie,

c) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań:

- z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- z ustawy o pomocy społecznej,

- z ustawy o ochronie danych osobowych,

- z kodeksu postępowania administracyjnego

a) wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawach świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych,

b) prowadzenie postępowań i dokumentacji, przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,

c) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej,

d) sporządzanie zleceń wypłat świadczeń,

e) sporządzanie zaświadczeń,

f) obsługa oprogramowania,

g) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,

h) współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie fachowej pomocy,

i) samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

j) przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb pracodawcy,

k) kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony z możliwością przedłużenia,

 b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem

c) praca w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

d) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Plac Józefa Lompy 1.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

l) klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

7. Dyrektor MOPS może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Józefa Lompy 1, 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 z dopiskiem:

 Dotyczy naboru na wolne od 01.05.2019r.  stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 08.04.2019 roku. do godz. 15 30 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

b) Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9.  Dodatkowe informacje:                                                                                                                               a) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Lubań, 29.03.2019r.

Osoba do kontaktu: Szpytma Aneta

 tel.75-6460411

 

Pliki do pobrania:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Załączniki

klauzula informacyjna (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz dla kandydata na prac. (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2019-03-29 13:51:41
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2019-03-29 13:52:38
Ostatnia zmiana:2019-03-29 13:55:16
Ilość wyświetleń:641
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij