Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 51/19 w sprawie: ustalenia planu umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

ZARZĄDZENIE nr 51/19

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia  26.11.2019 r.

w sprawie: ustalenia planu umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

            Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj.Dz. U z 2019, poz.351) zarządzam co następuje:

                                                                       § 1.

1.      Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

2.  Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do    

    aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o

    przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do

    używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

   a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

   b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz    

       zdobniczych,

  c) know-how.

3.  Środki trwałe klasyfikowane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – ( Dz. U. z 2016, poz.1864).

4. Środki trwałe oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości.

                                                               § 2.

1.      Odpisów umorzeniowych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego, aż do zrównania sumy odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

2.      Umorzeniu podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wymienione w § 1 ust. 1 i 2 zarządzenia, z wyjątkiem gruntu i prawa wieczystego gruntu. Przyjęte na stan ewidencji MOPS Lubań składniki majątku, wprowadza się do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

3.      Odpisu umorzeniowe od ujawnionych środków trwałych, nie objętych dotychczas ewidencją oraz korekty odpisów umorzeniowych dokonywanych w nieprawidłowej wysokości mogą nastąpić wyłącznie za rok podatkowy, w którym przypadki te ujawniono.

§ 3.

        Ustala się stawkę amortyzacyjną dla wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 50%.

                                                                       § 4.

        Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych obowiązujących w MOPS Lubań określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

                                                                       § 5.

        Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu księgowemu.

                                                                       § 6.

        Traci moc zarządzenia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu :

1.      Zarządzenie nr 14/03 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia planu umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2.      Zarządzenie nr 9/04 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany do wykazu rocznych stawek umorzeniowych dla środków trwałych.

§ 7.

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r.

                                                                                                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2020-01-13 07:36:27
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2020-01-13 07:37:39
Ostatnia zmiana:2020-01-13 07:37:54
Ilość wyświetleń:81
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij