Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 8/20 w sprawie: zmian w "Procedurze prowadzenia przez pracowników socjalnych skorowidzów i rejestrów" wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 01.02.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr  8 /20

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie: zmian w „Procedurze prowadzenia przez pracowników socjalnych skorowidzów
i rejestrów” wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 01.02.2016 r.

 

 

Na podstawie § 6 ust 3 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W „Procedurze prowadzenia przez pracowników socjalnych skorowidzów i rejestrów” stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 9/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 01.02.2016r. wprowadzam następujące zmiany:

 

1.  § 9  otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestr rodzin objętych pomocą społeczną należy prowadzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

2. Rejestr, o którym mowa w § 9  ust 1 niniejszego zarządzenia, pracownik socjalny zobowiązany jest prowadzić narastająco tzn. każda rodzina może być wykazana tylko jeden raz w roku.

3. Rejestr należy prowadzić na bieżąco, a co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca przedkładać go, bez wezwania do wglądu Zastępcy Dyrektora, bądź osobie przez niego wyznaczonej.”

 

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Do 8 dnia każdego miesiąca Zastępca Dyrektora, bądź osoba przez niego wyznaczona przedkłada Dyrektorowi MOPS Lubań zbiorczy rejestr rodzin objętych pomocą społeczną za dany miesiąc sporządzony wg wzory stanowiącego załącznik nr 7a.

2. Do zbiorczego rejestru rodzin objętych pomocą społeczną Zastępca Dyrektora, bądź osoba przez niego wyznaczona dołącza rejestry miesięczne sporządzone przez poszczególnych pracowników wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 niniejszej procedury.”

 

3. § 12 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Karty pracy socjalnej i monitoringu, o których mowa w ust 1 przekazuje się niezwłocznie do Zastępcy Dyrektora lub w razie jego nieobecności Dyrektorowi. Po zwrocie w/w dokumentów do pracownika, ten umieszcza je na wierzchu akt danego środowiska.”

 

4. § 13 ust 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr dzieci objętych pomocą na dożywianie z podaniem okresu na jaki została wydana decyzja, danych szkoły, przedszkola lub innej instytucji lub określeniem, że dziecko nie uczęszcza do szkoły oraz ewentualnie podanie wysokości i okresu odpłatności za posiłki.

3. Rejestr osób objętych pomocą na dożywianie z podaniem okresu na jaki została wydana decyzja.”

 

 

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

„ Zobowiązuje się Zastępcę Dyrektora, bądź osobę przez niego wyznaczoną, do:

1. Systematycznego, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzania prawidłowości prowadzenia przez pracowników rejestrów miesięcznych wg załącznika od nr 1 do nr 10 i nr 12 oraz sporządzania zbiorczego rejestru według załącznika nr 11 do procedury.

2. Kontrolowania dwa razy w roku pozostałej dokumentacji wymienionej w procedurze, co udokumentowane zostaje podpisem i datą dokonania kontroli.”

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2020-01-31 15:23:36
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2020-01-31 15:24:37
Ostatnia zmiana:2020-02-05 12:07:08
Ilość wyświetleń:93
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij