Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 1/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 1 /2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 7  stycznia  2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Na podstawie art. 772 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Nr 32/2017  z dnia 2 sierpnia 2017r., zmienionego zarządzeniem Nr 59/2017 z dnia 27 grudnia wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 3 pkt b otrzymuje brzmienie:

 

„b) rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych”

 

 

2. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Pracodawca może przyznać pracownikom:

 

a) dodatek funkcyjny,

 

b) dodatek specjalny dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

 

c) premię uznaniową dla pracowników pomocniczych i obsługi,

 

d) nagrodę.”

 

 3. § 11 otrzymuje brzmienie:

 

1. Dodatek funkcyjny może zostać przyznany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych  z kierowaniem zespołem.

 

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikom zatrudnionym na następujących stanowiskach:

 

a) dyrektor, zastępca dyrektora,

 

b) główny księgowy, zastępca głównego księgowego,

 

c) kierownik działu.

 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od wielkości kierowanego działu oraz złożoności wykonywanych zadań, i wynosi:

 

a) dla dyrektora – do 70% jego wynagrodzenia zasadniczego,

 

b) dla zastępcy dyrektora, głównego księgowego, zastępcy głównego księgowego i kierownika działu – do 50% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.”

 

 4. § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

 

„8. Dyrektor może przyznać dodatek specjalny dla zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierownika działu i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracji bez konieczności złożenia wniosku,

 

o którym mowa w ust. 7. Wzór uzasadnienia przyznania dodatku specjalnego stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.”

 

 5. § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

1. „2. Dyrektor może przyznać nagrodę dla zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierownika działu   i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracji bez konieczności złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Wzór uzasadnienia przyznania nagrody stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.”

 

2. „3. Decyzję o przyznaniu nagrody dla dyrektora podejmuje Burmistrz Miasta Lubań.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. administracji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości podczas ogólnego zebrania pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2020-02-04 15:38:26
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2020-02-04 15:39:31
Ostatnia zmiana:2020-02-04 15:43:58
Ilość wyświetleń:87
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij