Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 13/20 w sprawie zmian w "Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych"

    

ZARZĄDZENIE NR  13/20

 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia 18.02.2020

 

w sprawie zmian w „Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych”

 

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt.12 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zarządzam, co następuje:

 

W „Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych” stanowiącej załącznik do zarządzenia  nr 7/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu z dnia 1 marca 2018 roku wprowadzam następujące zmiany:

 

§ 1.

 

1. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

 

1.               Wywiady środowiskowe przeprowadzane są przez pracowników socjalnych w celu przyznania dodatku mieszkaniowego raz na dwa lata, z zastrzeżeniem, że wywiad przeprowadza się każdorazowo przy złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Przy składaniu kolejnych wniosków, wywiad środowiskowy może również zostać przeprowadzony gdy wystąpią wątpliwości co do sytuacji rodzinnej i dochodowej osób korzystających z dodatku mieszkaniowego.

2.               Po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego pracownik zajmujący się dodatkami mieszkaniowymi, w sytuacjach wymienionych w pkt. 1, niezwłocznie najpóźniej w terminie 2 dni roboczych, sporządza pismo do Działu Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu u wnioskodawcy starającego się o dodatek mieszkaniowy i przekazuje je do podpisania Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. Po podpisaniu Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych niezwłocznie zwraca podpisane pismo, które pracownik od dodatków mieszkaniowych wraz z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy przekazuje odpowiedniemu pracownikowi socjalnemu, który kwituje odbiór pisma i wniosku. 

3.               W terminie 7 dni roboczych od otrzymania w/w pisma pracownik socjalny przeprowadza u wnioskodawcy wywiad środowiskowy (w trakcie, którego wypełnia protokół z dokonania czynności wyjaśniających stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej procedury) i najpóźniej w 8 dniu roboczym przekazuje go wraz z dokumentacją w tym wnioskiem o dodatek mieszkaniowy, pracownikowi zajmującemu się dodatkami mieszkaniowymi.

4.               Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny analizuję posiadany materiał dowodowy (zaświadczenia, oświadczenia itp.) z danymi zawartymi we wniosku i w deklaracji  oraz ustala stan faktyczny. W trakcie wywiadu wnioskodawca obowiązany jest wypełnić oświadczenie majątkowe oraz złożyć wszelkie możliwe wyjaśnienia odnośnie swojej sytuacji mającej wpływ na ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego. Wszelkie oświadczenia (np. o pracach  dorywczych, wysokości pomocy od członków rodziny) pracownik socjalny zobowiązany jest przyjąć od wnioskodawcy podczas przeprowadzanego wywiadu.

5.               Pracownik socjalny w terminie 2 dni roboczych przekazuje wywiad środowiskowy wraz z dokumentacją w tym wnioskiem i przyznanie dodatku mieszkaniowego dla pracownika zajmującego się dodatkami mieszkaniowymi.

6.               W sytuacji kiedy pracownik socjalny nie może przeprowadzić wywiadu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisma z Działu Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, w 8 dniu roboczym przygotowuje i wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo wzywające wnioskodawcę do ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego odnośnie dodatków mieszkaniowych.

7.               W tym samym dniu, w którym pracownik przygotowuje pismo, zwraca wniosek o dodatek mieszkaniowy z powrotem pracownikowi od dodatków mieszkaniowych.

8.               W sytuacji kiedy po upływie terminu wyznaczonego w piśmie wnioskodawca nie zareaguje na wezwanie, pracownik socjalny informuje o tym fakcie pracownika zajmującego się dodatkami mieszkaniowymi i przekazuje mu pismo wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, natomiast kserokopię pisma i zwrotnego potwierdzenia odbioru (potwierdzone za zgodność z oryginałem pozostawia u siebie).

 

 

1. § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

 

1.               Pracownik zajmujący się dodatkami mieszkaniowymi po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji przekazuje ją niezwłocznie dla Dyrektora.

2.               Po weryfikacji dokumentów Dyrektor w ciągu 2 dni zwraca dokumentację dla pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych w celu przygotowania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

3.               Następnie Pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych w ciągu 3 dni przygotowuje decyzję i przekazuje ją do podpisania dla Dyrektora.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020r.

 

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                    Aneta Szpytma

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2020-02-19 08:51:38
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2020-02-19 08:56:07
Ostatnia zmiana:2020-02-19 08:57:58
Ilość wyświetleń:69
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij