Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 10/20 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/20

   z dnia  11 lutego 2020r.

 

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu...........................................................................

2. Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza).

- zdawczo-odbiorcza w pokoju nr 4  zdający:  Choroszy Jarosław...  przyjmujący: Kisiel Teresa…

- zdawczo-odbiorcza w pokoju nr 4a  zdający:  Kostrzewa Joanna, Koncka Monika...  przyjmujący: Kostrzewa Joanna, Koncka Monika, Choroszy Jarosław……………………………..…………………

- zdawczo-odbiorcza w pokoju nr 1b-1c, zdający:  Brodziak Beata, Kozak Marta, Tarka Katarzyna, Jędrych Agnieszka,  przyjmujący: pokój nr 1c ..Daria Niechwiadowicz, Katarzyna Urbanowicz, Święcicka Anna, pokój 1b ..Brodziak Beata, Kozak Marta, Tarka Katarzyna

- zdawczo-odbiorcza w pokoju nr 10-11 zdający: Bogdanowicz Bożena, Łukjaniec Barbara, Szytuła Izabela, Sklizmunt Justyna, Kliber Patrycja...przyjmujący: Bogdanowicz Bożena, Łukjaniec Barbara, Szytuła Izabela, Sklizmunt Justyna, Kliber Patrycja, Czapor Beata………………………....

 

 3. Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego:  środki trwałe, pozostałe środki trwałe.......

4. Termin rozpoczęcia ...12.02.2020r........., zakończenia ....12.02.2020r……...... spisu z natury.

5. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1. Przewodniczący ...Pleszkun Małgorzata.......................................................................................

2.Członek ....Kliber Patrycja.........................................................................................................

3.Członek .... Brodziak Beata...................................................................................................

4.Członek ….Czapor Beata…………………………………..………………………………………….

5.Członek …Tarka Katarzyna……………………………………………………………………………….

6.Członek …Łukjaniec Barbara……………………………………………………………………………..

7.Członek …Sklizmunt Justyna……………………………………………………………………………..

8.Członek …Choroszy Jarosław ……………………………………………………………………………

9.Członek …Gilewska Jolanta………………………………………………………………………………

10.Członek…Cerkanowicz Lucyna ………………………………………………………………………..

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6.Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień ........12.02.2020r……….............

7. Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8. Arkusze spisu wypełnia się w  2  egzemplarzach

9. W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11. Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

  12. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

o   oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

o   przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

o   uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu
w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego,
w którym przypada termin inwentaryzacji.

16.Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

20. Zarządzenie obowiązuje od dnia ...11.02.2020r.........

21. Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna.

 

 

Dyrektor Aneta Szpytma

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2020-02-19 13:52:48
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2020-02-19 13:57:32
Ostatnia zmiana:2020-02-19 13:57:33
Ilość wyświetleń:39

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij