Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE OD 01.04.2020r. STANOWISKO REFERENTA/PODINSPEKTORA W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE OD 01.04.2020r. STANOWISKO REFERENTA/PODINSPEKTORA

W DZIALE  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

1.Wymagania niezbędne:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych oraz poczty elektronicznej,

h) znajomość przepisów w szczególności w zakresie ustaw: o pracownikach samorządowych;
o ochronie danych osobowych; Kodeksu postępowania administracyjnego; o świadczeniach rodzinnych;
o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne; o systemie oświaty;
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, egzekucji administracyjnej, zasiłku dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2.Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie,

c) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami,

d) biegła obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań i prowadzenie spraw na podstawie:

- ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,

- aktów prawnych odnośnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zasiłki szkolne i stypendia szkolne,

c) prowadzenie postępowań i dokumentacji, przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,

d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej,

e) sporządzanie zleceń wypłat świadczeń,

f) sporządzanie zaświadczeń,

g) obsługa oprogramowań stosowanych podczas pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych
i Dodatków Mieszkaniowych,

h) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,

i) współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie fachowej pomocy,

j) samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

k) przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb pracodawcy,

l) kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

ł) obsługa techniczno-biurowa zespołu interdyscyplinarnego,

m) obsługa poczty wychodzącej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony z możliwością przedłużenia,

 b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem,

c) praca w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

d) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Plac Józefa Lompy 1 i na terenie miasta Lubań.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych,

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

l) klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Józefa Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 z dopiskiem:

 Dotyczy naboru na wolne  od 01.04.2020r.  stanowisko urzędnicze w dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych” w terminie do dnia 20 marca 2020 roku.

do godz. 14 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

b) Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.  Dodatkowe informacje:                                                                                                                               

a) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Lubań, 10.03.2020r.

Osoba do kontaktu: Szpytma Aneta tel. 75-646-04-11 

 

 

Dyrektor Aneta Szpytma

 

Załączniki

Klauzula informacyjna (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy (165.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2020-03-10 10:51:25
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2020-03-10 10:57:32
Ostatnia zmiana:2020-03-10 11:11:39
Ilość wyświetleń:97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij