Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 14/20 w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

ZARZĄDZENIE NR 14/20

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia 18.02.2020r.

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Na podstawie art. 104 § 1, art.1042 § 1, art.1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), zarządzam, co następuje:

W Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, wprowadzonym Zarządzeniem nr 37/17 z dnia 14 września 2017 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. W § 41 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Jeżeli wystąpi potrzeba świadczenia pracy po godzinach pracy, pracownik zobowiązany jest do wypełnienia wniosku w sprawie pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty pracy nadliczbowej w postaci czasu wolnego zgodnie z art. 1512 Kodeksu pracy, stanowiący załącznik nr 3a do zarządzenia. Wzór ewidencji czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych stanowi załącznik nr 2a do zarządzenia.’’

2. § 81 otrzymuje nowe brzmienie:

„Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.”

3. W § 82 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

a) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

b) warunków zatrudnienia,

c) awansowania oraz

d) dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.”

4. § 86 otrzymuje nowe brzmienie:

„Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, którego skutkiem jest w szczególności:

a) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,

b) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,

c) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. administracji.

§ 3.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości podczas ogólnego zebrania pracowników.

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2020-04-06 11:58:54
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2020-04-06 12:28:56
Ostatnia zmiana:2020-04-06 12:29:10
Ilość wyświetleń:88

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij