Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

informatyk

1.Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

   b) ukończony 18 rok życia,

   c) pełna zdolność do czynności prawnych,

   d) korzystanie z pełni praw publicznych,

   e) niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,

   f) nieposzlakowana opinia,

   g) nie karany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    

      przestępstwo skarbowe,

h)  wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku informatycznym ( preferowane wyższe),

          i) biegła znajomość obsługi komputera,

          j) podstawowa znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej informatycznej,             

          k) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu : ustawy o ochronie danych osobowych,     ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujące zadania publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o podpisie  elektronicznym, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

          l) dobry stan zdrowia.

2.Wymagania dodatkowe:

           a) znajomość  sieci LAN,

           b) znajomość środowiska Windows, obsługa pakietów biurowych (Ms Word 2003, MS Exel,MS

               Office, Open Office,)

            b) znajomość zasad licencjonowania programów komputerowych,

            c) znajomość zagadnień związanych z internetem, umiejętność diagnostyki, drobnych napraw, 

            d) umiejętność zarządzania siecią LAN,

            e)  umiejętność zarządzania bazą danych MS SQL,

  f) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   a) nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego,

   b) nadzorowanie pracy w programach komputerowych na poszczególnych stanowiskach pracy

   c) archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych,

   d) zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed integracją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi,

   e) dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych i ich wdrażanie,

   f) instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innych urządzeń komputerowych, switche, routery sieciowe,

   g) prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji,

   h) usuwanie drobnych awarii i modernizacji sprzętu komputerowego,

   i) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

   j) podstawowe szkolenie pracowników oraz udzielanie pomocy w zakresie obsługi komputerów, drukarek oraz działających programów komputerowych,

k) prowadzenie książki loginów i haseł,

l) kontakt z firmami informatycznymi dostarczającymi oprogramowania,

ł) aktualizacja oprogramowania i licencji,

m) przesyłanie zbiorczych sprawozdań w formie elektronicznej,

n) organizowanie szkoleń z obsługi systemu informatycznego,

o) przyjmowanie oraz reagowanie na zgłaszane błędy przy pracy systemu, organizowanie szybkiej pomocy w płaszczyźnie systemowej oraz sprzętowej,

p) wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego,

r) pełnienie funkcji pełnomocnictwa ds. ochrony informacji niejawnych,

s) dokonywanie zakupów materiałów i wyposażenia dla potrzeb MOPS zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

4.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

f) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych.

g) zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisko, na które prowadzony jest nabór.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1, pokój nr 13 lub drogą pocztową  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyk”

w terminie do dnia  31 stycznia 2009 roku. do godz. 15 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dn. 21.11.1008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)”

 

Lubań, 19.01.2009r.

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                    Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2009-01-20 13:47:59
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2009-01-20 13:50:52
Ostatnia zmiana:2009-01-20 13:51:10
Ilość wyświetleń:3525

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij