Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I OFERTACH ODRZUCONYCH "ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2009R. SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM"

            

 

                            

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                                                               

                                                                                               Lubań, dnia 07 sierpnia 2009 roku

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconych

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Lubaniu informuje, że  w wyniku czynności udzielenia zamówienia publicznego na:

„ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2009R. SZKOLEŃ
W RAMACH PROJEKTU MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM
,

zgodnie z postanowieniami art.91 ust.1 w/w ustawy wybrano następujące oferty:

 

część 1 – szkolenie w zakresie: spawacz metodą MAG dla 2 osób

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1    59-800 Lubań

za cenę ofertową brutto 6.100,00 zł

    

część 2 – szkolenie w zakresie:  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 9 osób

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1    59-800 Lubań

za cenę ofertową brutto 10.980,00 zł

 

 

część 3 – szkolenie w zakresie:  operator wózków widłowych z egzaminem UDT
                      dla 11 osób

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1    59-800 Lubań

za cenę ofertową brutto 9.720,00 zł

     

część 5 – szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy dla 28 osób

Paula Rossi s.c.

ul.Gąsiniec ul.Widokowa 30

57-100 Strzelin

za cenę ofertową brutto 21.820,00 zł

                

 

 

 

Jednocześnie podstawie art.92 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.10 w/w ustawy wykluczono następujących wykonawców:

 

*             „Agencja Kontakt Iwona Rzewuska z siedzibą przy pl.Hirszfelda 16/17 we Wrocławiu w zakresie objętym częścią 2 (szkolenie w zakresie:  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 9 osób) i częścią 5 (szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy dla 28 osób) przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie wykazał się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu określonym w pkt.9 ust.1 pkt.2a SIWZ: Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, że zrealizowane przez niego usługi wymienione w Załączniku Nr 4 do oferty wykonał należycie. W uzupełnieniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego Wykonawca przesłał trzy referencje: żadna nie dotyczyła części 2 zamówienia (sprzedawca  z obsługą kas fiskalnych) i tylko jedna potwierdza szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. Pozostałe referencje dotyczą jednie części zakresu objętego częścią 5 zamówienia. Ponadto Ustawodawca w art.26 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych określił wymóg, iż złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (30.07.2009r.).

 

 

 

 

 

*             „MUR  Centrum Edukacji Zawodowej Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu z siedzibą przy ul.Mickiewicza 1 w Lubaniu w zakresie objętym częścią 4 (szkolenie w zakresie: bukieciarstwo-florystyka – dla 6 osób) przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie wykazał się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu określonym w pkt.9 ust.1 pkt.2a SIWZ: Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, że zrealizowane przez niego usługi wymienione w Załączniku Nr 4 do oferty wykonał należycie. W uzupełnieniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego Wykonawca przesłał referencję wystawioną w dniu 05.08.2009r. Ustawodawca w art.26 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych określił wymóg , iż złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (30.07.2009r.).

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych– dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.     

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

Informacje na temat wykonawców, którzy złożyli oferty:

dla części 1

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym

kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

3

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1      59-800 Lubań

6.100 zł

300 pkt.

 

dla części 2

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym

kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

1

Agencja Kontakt

Iwona Rzewuska

Pl.Hirszfelda 16/17  53-413 Wrocław

7.470 zł

Oferta odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1      59-800 Lubań

10.980

300 pkt

 

dla części 3

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym

kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

3

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1      59-800 Lubań

9.720

300 pkt.

dla części 4

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym

kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

3

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1      59-800 Lubań

12.000

Oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania o udzielenie zamówienia (Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postepowaniu okreslonych w SIWZ)

dla części 5

1

Agencja Kontakt  Iwona Rzewuska

Pl.Hirszfelda 16/17 
53-413 Wrocław

22.400

Oferta odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2

Paula Rossi s.c.

Gąsiniec ul.Widokowa 30

57-100 Strzelin

21.820

300 pkt.

3

MUR Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Szkoleniowy w Lubaniu

ul.Mickiewicza 1      59-800 Lubań

37.520

174,47 pkt.

 

w imieniu Zamawiającego

                                                                                                       Beata Jurak

                                                                                             Dyrektor MOPS w Lubaniu

 

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-08-10 10:48:02
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-08-10 10:49:54
Ostatnia zmiana:2009-08-10 10:50:32
Ilość wyświetleń:2146
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij