Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA NA TERENIE MIASTA LUBAŃ GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MOPS W LUBANIU W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

 

oznaczenie sprawy: MOPS / DPS / IK / 341 – 1 / 13

 Lubań, dnia  04 czerwiec 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w II półroczu 2013 roku”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2010 r,  Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że  w wyniku czynności udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami  art. 91 ust. 1 w/w ustawy wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez

GASTRO- FAZA

uL. Jana Pawła II 5

67-320 Małomice

 

za cenę ofertową 210.473,63 zł brutto

(słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 63/100).

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert  ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  w  ustawie  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza .

 

Informacje na temat wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym

kryterium oceny ofert:  Cena  – 100%

1

P.H.U. MAREK STOPYRA

59-700 Bolesławiec

Bolesławice 245 B

253.576,00

249,00  pkt

2

GASTRO-FAZA

67-320 Małomice

ul. Jana Pawła II 5

210.473,63

Po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych

300,00 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 w/w ustawy.

 

 Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia  faksem na nr 75 646 44 93 lub drogą elektroniczną na adres mopsluban@op.pl

         

                                                                W imieniu Zamawiającego

                                                            Dyrektor 
                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                w Lubaniu
                                                                Beata Jurak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-06-04 08:51:11
Opublikował:Iwona Kowalów
Data publikacji:2013-06-04 08:53:35
Ostatnia zmiana:2013-11-25 10:30:38
Ilość wyświetleń:2082
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij