Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

Zarządzenie nr 28/2009

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia  01 września 2009 roku

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zmianami), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020), zarządzam co następuje:

§ 1

 

       I      Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Księgi rachunkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu prowadzone są w siedzibie jednostki: pl. Lompy 1 , 59-800 Lubań.

 

II.     Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych.

 

Ustala się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za okres obrotowy okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym, natomiast okresami sprawozdawczymi poszczególne miesiące w roku obrotowym.

 

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się:

·         deklarację ZUS,

·         sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów                z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 170, poz. 1426):

 

Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:

 

·         sprawozdanie Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych;

·         sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych;

 

Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:

 

·         sprawozdanie Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych;

·         sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych;

·         sprawozdanie Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;

·         sprawozdanie Rb –50  kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

·         sprawozdanie Rb – N o stanie należności;

·         sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań

 

Za rok składa się:

 

·         sprawozdanie Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych;

·         sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych;

·         sprawozdanie Rb – N o stanie należności;

·         sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań

·         bilans jednostki budżetowej według załącznika nr 4 do „rozporządzenia”.

·         Rachunek zysków i strat

·         Zestawienie zmian w funduszu

 

 

§ 2

Ustalam dokumentację opisującą przyjęte w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zasady (polityki) rachunkowości oraz sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiące załączniki nr 1,2,3,4,5 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Ogólne zasady (polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego stanowi  załącznik nr 1.

§ 4

Zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej stanowi załacznik nr 5.

§ 5

1.      Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 2.

2.      Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką wraz z programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, stanowi załącznik nr 3.

§ 6

Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, stanowi załącznik nr 4.

 

 

§ 7

Zobowiązuje kierowników działów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy do zapoznania się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia i ich przestrzegania. 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Głownemu Ksiegowemu.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01lipca 2009 roku .

 

                                                                          § 10

Traci moc Zarządzenie nr 20 z dnia 31.10.2006  r.Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w sprawie wprowadzenia  zasad rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

                                                                        

                                                                                                                      Dyrektor MOPS
                                                                                                                      Beata Jurak

Załączniki

zał_1 metody wyceny i wynik finansowy (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_2 wykaz ksiąg rachunkowych (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_3 opis systemu informatycznego (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_4 ochrona danych i ich zbiorów (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ 5 ZPK MOPS z podatkami (325.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-10-06 14:27:01
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-10-06 14:29:08
Ostatnia zmiana:2009-10-06 14:29:39
Ilość wyświetleń:3740
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij