Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

...................................

(pieczątka jednostki)

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Dyrektora

Z DNIA : 27 października 2009r. NR 33/09

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1.            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu

2.            Rodzaj inwentaryzacji - pełna

3.            Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego

       środki trwałe, pozostałe środki trwałe,

       Wartości niematerialne i prawne,

       materiały,

       druki ścisłego zarachowania

       gotówka w kasie

 

      Termin rozpoczęcia: 02.11.2009 r.

      Termin zakończenia inwentaryzacji:  02.12.2009 r..

 

 

4.             Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:

a)   Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej: Pani Krystkiewicz Mariola

b)   Zastępca przewodniczącego Komisji: Pani Bogdanowicz Bożena

c)   Sekretarz Komisji inwentaryzacyjnej: Pan Podbielska Elżbieta

 

5.            Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym:

       a)  Przewodniczący: Pani Pleszkun Małgorzata

       b)  Członek: Pani Schmidt Beata

 

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

 

6.             Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 30 listopada 2009r.

 

7.             Arkusze spisowe  wydano przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

 

8.             Arkusze spisu wypełnia się w  2 egzemplarzach

 

9.             W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

 

10.           Wycenę należy dokonać w cenach  zakupu

 

11.           Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

 

12.           Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

 

13.           Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

 

-          oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

 

 

-          przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

-          uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

 

14.        Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

 

15.           Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

 

16.           Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

 

17.           Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

 

18.           Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

 

19.           Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określają przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i główny księgowy w czasie instruktażu.

 

20.           Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

 

21.           Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

22.          Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna oraz harmonogram i terminarz inwentaryzacji na rok 2009 (zał. nr 1) i plan przeprowadzenia inwentaryzacji na rok 2009r. (zał. Nr 2).

 

 

 

                                                                                                            Dyrektor MOPS

                                                                                                                Beata Jurak

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-12-07 10:29:42
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-12-07 10:29:52
Ostatnia zmiana:2009-12-07 10:34:44
Ilość wyświetleń:2674
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij