Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

Zarządzenie NR 2/ 2010

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUBANIU

Z DNIA 7.01.2010 r.

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 4/08 z dnia 8.02.2008 w sprawie dokumentacji prowadzonej przez pracowników MOPS Lubań

prowadzących pracę w terenie ( w rejonach opiekuńczych).Na podstawie § 6 ust.3 pkt l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zarządzam co następuje:


§ 1.

W zarządzeniu nr 4/08 z dnia 8.02.2008 w sprawie dokumentacji prowadzonej przez pracowników MOPS Lubań prowadzących pracę w terenie ( w rejonach opiekuńczych) wprowadza się następujące zmiany:


1) W § 2 dodaje się punkt 8 w następującym brzmieniu:


8) skorowidz udzielanych świadczeń.”2) W § 3 skreśla się ust.2


3) dodaje się § 9a i § 9b w następującym brzmieniu:


§ 9a. W „Skorowidzu udzielanych świadczeń” pracownik socjalny obowiązany jest umieścić:


    1. rejestr osób pobierających zasiłki stałe, który oprócz nazwiska, imienia i adresu podopiecznego powinien zawierać okresy, na które zasiłek został przyznany oraz informacje czy opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz ewentualnie jej czasookres,

    2. rejestr dzieci korzystających z dożywiania ,z podaniem okresu , na który została wydana decyzja w sprawie korzystania z posiłków, danych szkoły, przedszkola lub innej instytucji lub określeniem, że dziecko nie uczęszcza do szkoły oraz ewentualnie podanie wysokości i okresu odpłatności za posiłki,

    3. rejestr osób korzystających z zup, z zaznaczeniem okresu, na który została wydana decyzja oraz ewentualnie podanie wysokości i okresu odpłatności za posiłki,

    4. rejestr osób korzystających z usług opiekuńczych, , z zaznaczeniem okresu, na który została wydana decyzja wraz z ilością godzin tych usług

    5. rejestr osób objętych pomocą osobom zagrożonym eksmisją z wyszczególnieniem miesięcznej kwoty raty i wysokości zadłużenia ogólnego, z zaznaczeniem okresu, na który została wydana decyzja. Po uregulowaniu raty pracownik odnotowuje ten fakt w tymże rejestrze.

§ 9 b.1. Wszystkie rejestry oraz skorowidze pracownicy socjalni winni prowadzić czytelnie i obowiązani są uzupełniać je na bieżąco.

2.Przy danych osób zarejestrowanych e w skorowidzach i rejestrach winny znaleźć się informacje umożliwiające wszystkim pracownikom odnalezienie dokumentów tych osób w odpowiednim segregatorze.”4) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:


§ 10. Zobowiązuje się Kierownika Działu Pomocy Społecznej do:

1) systematycznego, co najmniej raz w miesiącu, sprawozdania prawidłowości

prowadzenia przez pracowników podległego mu działu dokumentacji, o której mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

Dla udokumentowania dokonania tych czynności wymagane jest postawienie podpisu oraz daty dokonania kontroli.

2) co najmniej raz na kwartał kontrolowania dokumentacji prowadzonej przez

pracowników działu i przedkładania Dyrektorowi protokołów pokontrolnych,

3) przedkładania Dyrektorowi MOPS Lubań do 8 dnia każdego miesiąca zbiorowego

rejestru rodzin objętych pomocą społeczną, którego wzór stanowi załącznik nr 5.”
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.§ 3.


Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.


                                                                                            Dyrektor MOPS

                                                                                            Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-01-08 09:08:30
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-01-08 09:09:15
Ostatnia zmiana:2010-01-08 09:09:24
Ilość wyświetleń:2551

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij