Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

Zarządzenie nr 12/10

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1


I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Księgi rachunkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu prowadzone są w siedzibie jednostki: pl. Lompy 1 , 59-800 Lubań.


 1. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych.


Ustala się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za okres obrotowy okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym, natomiast okresami sprawozdawczymi poszczególne miesiące w roku obrotowym.


Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się:

 • deklarację ZUS,

 • sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 20, poz. 133)

Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:


 • sprawozdanie Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych;

 • sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych;


Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:


 • sprawozdanie Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych;

 • sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych;

 • sprawozdanie Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;

 • sprawozdanie Rb–50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;

 • sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

 • sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiazań oraz nalezności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.


Za rok składa się:


 • sprawozdanie Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych;

 • sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych;

 • sprawozdanie Rb-Wsa z wykonania wydatków strukturalnych;

 • bilans jednostki budżetowej według załącznika nr 4 do „rozporządzenia”.

 • Rachunek zysków i strat;

 • Zestawienie zmian w funduszu.


§ 2

Ustalam dokumentację opisującą przyjęte w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zasady (polityki) rachunkowości oraz sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiące załączniki nr 1,2,3,4,5 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Ogólne zasady (polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej stanowi załacznik nr 5.

§ 5

 1. Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 2.

 2. Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką wraz z programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, stanowi załącznik nr 3.

§ 6

Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, stanowi załącznik nr 4.

§ 7


Ogólne zasady ( polityki ) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego dla projektów współfinansowanych z Eurojeskiego Funduszu Społecznego zostaną ustanowione osobnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.


§ 8


Zobowiązuje kierowników działów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy do zapoznania się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia i ich przestrzegania.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam Głownemu Ksiegowemu.


§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku .


§ 11

Traci moc Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 01.09.2009r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.                                                                                                       Dyrektor MOPS

                                                                                                        Beata JurakZałączniki

zał_ 1 metody wyceny i wynik finansowy (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 wykaz ksiąg rachunkowych (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ 3 opis systemu informatycznego do zarz_ 12 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_4 ochrona danych i ich zbiorów (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 ZPK MOPS do zarz. 12 (242.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-06-02 13:09:11
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-06-02 13:17:04
Ostatnia zmiana:2010-06-02 13:17:47
Ilość wyświetleń:8138

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij