Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

                                                           ZARZĄDZENIE Nr  15/10

                                          DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

                                                        SPOŁECZNEJ W LUBANIU

                                                        z dnia 20 maja 2010 roku

 

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków         strukturalnych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U  z  2010 r.  Nr 20 poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra finansów z 10 marca 2010  r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz. U z 2010, nr 44, poz.255) zarządzam co następuje:

                                                                     § 1

Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu dokonują kierownicy działów potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonanego wydatku.

                                                                     § 2.

1.       Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia należy przyjmować wyłącznie wydatki tej jednostki, która  poniosła ostateczny koszt realizacji zadania.

2.       Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

3.       Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem  i wpisać na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku( faktura lub inny równoważny dokument księgowy).  Na fakturach lub innych równoważnych dokumentach księgowych niezaliczonych do wydatków strukturalnych  w miejsce kodu i wartości należy wpisać „ 0”.

4.       Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według poniższego wzoru.

 

Wydatek zakwalifikowano do wydatku

strukturalnego w wysokości………………

Kod ………………………………………………..

………………………   …………………………………

         ( data )              ( podpis  pracownika)

 

 

5.       Dział księgowości MOPS dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950 „ Wydatki strukturalne” .

§3

Sprawozdanie Rb-WSa  roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza dział księgowości MOPS w celu przekazania do Urzędu Miasta Lubań w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

                                                                       § 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu księgowemu.

                                                                       § 5

Traci moc zarządzenie Dyrektora nr 41/2009  z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków  strukturalnych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

                                                                       § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 r.

                                                                                               

                                                                                                       Dyrektor MOPS

                                                                                                        Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-06-04 11:17:47
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-06-04 11:18:05
Ostatnia zmiana:2010-06-04 11:24:19
Ilość wyświetleń:4154
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij