Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

...................................

(pieczątka jednostki)

                                             ZARZĄDZENIE  DYREKTORA

 

Nr 20/10 z dnia 15.07.2010 r.

                           

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

.......................kasa i magazyn ........................................................................................................... .........................

2. Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

........................zdawczo-odbiorcza............................. ......................................................................................................

3. Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego

...............................................................stan gotówki w kasie, paczki.......................................... .........................................

4. Termin rozpoczęcia ...19.07.2010..........................., zakończenia ...19.07.2010...................... spisu z natury.

5. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam

Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1. Przewodniczący ..Krystkiewicz Mariola..................................................................................................

2. Członek .....Piwowarek Marzena..................................................................... ....................................... ...........

3. Członek .....Bełzowski Artur........................................................................... .....................................................

4. Członek......Schmidt Beata................................................ ..................................................................................

5. Członek…..Rudnicka Elżbieta……………………………………………………………………………………….…

 

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za

właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień .........19.07.2010.......................................................

7. Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8. Arkusze spisu wypełnia się w 2 egzemplarzach

9. W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11. Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.


i ewidencji:

 

o oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów

masowych,

o przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych

składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do

dnia spisów,

o uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi

wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w

kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków

komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadaj ą czynności

inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez

kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego ,

w którym przypada termin inwentaryzacji.

16. Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny by ć

dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny

jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa

przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych

powierza się głównemu księgowemu.

20. Zarządzenie obowiązuje od dnia ......15.07.2010...............................

21. Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

DYREKTOR MOPS
BEATA JURAK   

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-08-09 08:18:45
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-08-09 08:25:04
Ostatnia zmiana:2010-08-09 08:27:56
Ilość wyświetleń:2186
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij