Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

(pieczątka jednostki)

 
                                                       ZARZĄDZENIE DYREKTORA
NR 24/10 Z DNIA 26.10.2010                                                                                                             

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu ………………………………..................................................................

2. Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

........................okresowa ……………...................... ..............................................................................................................

3. Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego

środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały, druki ścisłego zarachowania, gotówka...

4. Termin rozpoczęcia ...02.11.2010..........................., zakończenia ...30.11.2010...................... spisu z natury.

5. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam

Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1.Przewodniczący ..Krystkiewicz Mariola...................................................... ................................................................

2.Członek .....Cerkanowicz Lucyna, Członek- Leżańska Anita .......... ....................................... ..................................

3.Członek .....Gilewska Jolanta, Członek-Kozak Bernardeta........................................................................... .............

4.Członek......Niechwiadowicz Daria, Członek- Makowa Beata.....................................................................................

5.Członek….. Pleszkun Małgorzata, Członek- Ciszak-Ren Anna……………………………………………………..…….

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za

właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień .........31.10.2010.......................................................

7. Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8. Arkusze spisu wypełnia się w 2 egzemplarzach

9. W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11. Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.


i ewidencji:

- oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów

masowych,

- przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych

składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do

dnia spisów,

- uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi

wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w

kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków

komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadaj ą czynności

inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez

kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego ,

w którym przypada termin inwentaryzacji.

16. Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny by ć

dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny

jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa

przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych

powierza się głównemu księgowemu.

20. Zarządzenie obowiązuje od dnia ......26.10.2010...............................

21. Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

 

                                                                                                             DYREKTOR MOPS

                                                                                                                                        .........................................

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-11-04 09:32:18
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-11-04 09:39:39
Ostatnia zmiana:2010-11-04 09:40:13
Ilość wyświetleń:2253
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij