Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

(pieczątka jednostki)

      ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NR  4/11 Z DNIA 07.02.2011r.                 .

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu ………………………………..................................................................

2. Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

............zdawczo-odbiorcza w pok. 2a…zdający: Leżańska Anita……przyjmujący: Makowska Małgorzata……................... .

3. Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego

………………………………………środki trwałe, pozostałe środki trwałe ………………………………………………………...

4. Termin rozpoczęcia ...11.02.2011..........................., zakończenia ...11.02.2011...................... spisu z natury.

5. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam

Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1.Przewodniczący ..Krystkiewicz Mariola...................................................... ........................................................

2.Członek .....Bogdanowicz Bożena .......... ............................................................................... .............................

3.Członek .....Łukjaniec Barbara..................................................................................................................... .........

4.Członek......Cerkanowicz Lucyna..........................................................................................................................

5.Członek…..Pleszkun Małgorzata……………………………………………………………………………………...…

 

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za

właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień .........11.02.2011.......................................................

7. Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8. Arkusze spisu wypełnia się w 2 egzemplarzach

9. W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11. Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.


12. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia

i ewidencji:

- oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów

masowych,

- przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych

składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do

dnia spisów,

- uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi

wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w

kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków

komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadaj ą czynności

inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez

kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego ,

w którym przypada termin inwentaryzacji.

16. Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny by ć

dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny

jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa

przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych

powierza się głównemu księgowemu.

20. Zarządzenie obowiązuje od dnia ......07.02.2011...............................

21. Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

 
 

                                                  Dyrektor MOPS

                                                                     Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2011-02-14 13:10:38
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2011-02-14 13:14:48
Ostatnia zmiana:2011-05-19 14:58:07
Ilość wyświetleń:2145

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij