Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU

    Lubań, 14.08.2012 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                             MOPS/D/341- 5 /12

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

(woj. dolnośląskie) zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia

 oferty w postępowaniu pn.: “DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

NA POTRZEBY PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

                                                                     

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na rzecz Zamawiającego:

 

a)         Tonery:

·         toner do HP LaserJet P1102 oryginalny lub zamiennik – 1 sztuka,

·         toner do Xerox 3117 oryginalny lub zamiennik – 1 sztuka

·         toner do HP LaserJet M2727nf oryginalny lub zamiennik – 1 sztuka

 

b)             Artykuły biurowe:

·         segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym i wymienną etykietą grzbietową, szerokość grzbietu w przedziale 7 - 8 cm - 8 sztuk

·         marker do pisania na płytach CD i DVD, szkle, metalu, plastiku oraz folii do rzutników, trwały, szybkoschnący, nietoksyczny tusz, końcówka stożkowa 0,5-1 mm – 1 sztuka

·         koperta bąbelkowa K/20 biała, wymiary wewnętrzne minimum 350 x 470 mm – 10 sztuk

·         koszulki foliowe A4 na dokumenty wpinane do segregatora, krystaliczne, 100 sztuk w opakowaniu – 1 opakowanie

 

·         długopis bardzo cieniutko piszący w plastikowej lub metalowej obudowie, wkład kolor niebieski – 8 sztuk

·         przekładki oddzielające do segregatora A4, kartonowe lub polipropylenowe, kolorowe, numeryczne, minimum 12 kart w opakowaniu – 3 opakowania

·         dziurkacz biurowy z metalowym mechanizmem, ogranicznik papieru, ilość dziurkowanych kartek 40 – 70 – 1 sztuka

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.      Zamówienie niniejsze składa się z dwóch następujących części:

a)      tonery,

b)      artykuły biurowe,

      Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne lub równoważne, służące do tego samego celu, o parametrach takich samych lub lepszych, jakie zostały opisane w specyfikacji technicznej oryginalnego materiału eksploatacyjnego (wydajność i jakość wydruku), kompatybilne ze sprzętem do którego są zamówione, fabrycznie nowe, bez śladów używania       i uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, pełnowartościowe. Na opakowaniu powinien być naniesiony opis jednoznacznie identyfikujący produkt jak również typ i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony. Materiały eksploatacyjne powinny posiadać termin ważności - minimalny okres przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

      Oferent powinien podać pełną nazwę zarówno materiałów biurowych jak i eksploatacyjnych oraz symbol (jeżeli taki występuje w nazwie).

     

4.      Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla MOPS w Lubaniu. Dostawa do pokoju nr 10/11 (II piętro) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Lompy 1 w Lubaniu.

 

5.      Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 29 sierpnia 2012 r.

 

6.      Informacje o sposobie przygotowania oferty

a)      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (woj. dolnośląskie)

Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

Oferta w postępowaniu na Wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Nie otwierać przed dniem 22 sierpnia 2012 r. godz. 1200

 

b)      Ofertę należy składać osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) do siedziby Zamawiającego.

c)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7.      Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2012r. do godz. 1200 

8.      Sposób określenia ceny

1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      W ofercie należy ująć koszty dostawy towaru do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1, pokój nr 10/11, II piętro.

3.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

9.      Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.

 

10.  Informacje ogólne

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 6464496.

 

 

 

                                                                                                      W imieniu Zamawiającego

                                                            Dyrektor MOPS w Lubaniu

                                                            Beata Jurak

 

  

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

Załączniki

zapytanie ofertowe MOPS/D/341-5/12 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - oferta (169.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - oferta (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-08-14 15:13:46
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-08-14 16:21:20
Ostatnia zmiana:2012-08-14 16:21:32
Ilość wyświetleń:2690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij