Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 1/12 w sprawie dokonywania wypłat z kasy MOPS Lubań na podstawie upoważnień

ZARZĄDZENIE NR  1/ 12

 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUBANIU

Z DNIA  2.01. 2012 r.

 

w sprawie: dokonywania wypłat z kasy MOPS Lubań na podstawie upoważnień.

                 

 

Na podstawie § 6 ust 2 pkt b Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej      w Lubaniu zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zarządzenie niniejsze dotyczy wypłat:

1)      świadczeń z pomocy społecznej,

2)      świadczeń rodzinnych,

3)      dodatków mieszkaniowych,

4)      świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

5)      zaliczek alimentacyjnych.

 

 

§ 2.

 

Wypłata należności określonych w § 1 powinna być dokonywana do rąk adresata decyzji.

 

 

                                                                      § 3.

 

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należności wymienione

w § 1 mogą być wypłacone osobom innym niż adresaci decyzji na podstawie upoważnienia udzielonego przez te osoby. Wzór upoważnienia, którym winni posługiwać się pracownicy MOPS, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

      2.  Wiarygodność podpisu adresata decyzji powinien stwierdzić notariusz.

            Dopuszcza się jednak stwierdzenie wiarygodności podpisu przez:

Pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych wiarygodnych instytucji i organizacji.

 

§ 4.

 

  1. Przed dokonaniem wypłaty świadczeń z kasy, upoważnienie musi być zaewidencjonowane przez pracowników działów merytorycznych, tj.

a)      w sprawach z zakresu pomocy społecznej - pracowników Działu Pomocy Społecznej,

b)      w pozostałych sprawach- pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych.

  1. Działy zobowiązane są prowadzić ewidencję upoważnień i przechowywać kserokopie tych upoważnień.
  2. Dopuszcza się możliwość zastosowanie jednego upoważnienia do dokonania wypłaty kilku świadczeń, pod warunkiem zaewidencjonowania go przez wszystkie działy merytoryczne.
  3. Upoważnienie może, z zastrzeżeniem ust 5 i 6, stanowić podstawę do dokonania wypłaty z kasy tylko przez jeden miesiąc.
  4. W przypadku osób:

a)      niepełnosprawnych ruchowo,

b)      objętych usługami opiekuńczymi,

c)      uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

dopuszcza się możliwość honorowania upoważnienia wydanego na okres dłuższy       niż jeden miesiąc, z tym, że musi ono rozpoczynać i kończyć się w bieżącym roku budżetowym.

Upoważnienie takie obowiązkowo musi być zaakceptowane przez Dyrektora lub jego Zastępcę.

  1. W przypadku osób pobierających dodatki mieszkaniowe upoważnienie może dotyczyć całego okresu, na który wydana jest decyzja.
  2. Upoważnienia wydane do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane.

 

§ 5.

 

1.      Zabrania się pracownikom MOPS Lubań pobierania na podstawie

upoważnienia należności wymienionych w § 1. Wyjątek mogą stanowić jedynie upoważnienia wydane pracownikom przez ich krewnych w linii prostej (wstępnych            i zstępnych ) oraz rodzeństwo.

2.      W przypadku próby pobrania przez pracowników MOPS Lubań należności osób niewymienionych w ust 1, zabrania się kasjerowi MOPS Lubań ich wypłaty                   i zobowiązuje się kasjera do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora.

3.      Zabrania się kasjerowi dokonywania wypłat świadczeń, na podstawie upoważnienia, które nie zostało zaewidencjonowane.

  

§ 6.

 

           Wykonanie tego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu MOPS

            Lubań i Kierownikom Działów.

 

§ 7.

           Traci moc Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia  1.12.2007 r. w sprawie dokonywania na podstawie upoważnień wypłat z kasy MOPS Lubań.

 

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2.01.2012 r.

 

Dyrektor MOPS

Beata Jurak

 

Załączniki

zarzadzenie nr 1 12 (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-11-07 14:16:57
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-11-07 14:31:57
Ostatnia zmiana:2012-11-07 14:32:00
Ilość wyświetleń:3168
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij