Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 21/12 w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

ZARZĄDZENIE NR 21/12

 

 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 R.

 

w sprawie: zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 

Na podstawie § 6 ust 3 lit. l  Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, wykonując obowiązek zawarty w art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      W  Dziale II w § 11 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

 

Rozeznanie rynku (porównanie cen) przeprowadza się u co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

 

2.      W  Dziale II § 12 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Pracownik merytoryczny przygotowuje i wysyła do Wykonawców zaproszenie i formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu. Rozeznanie rynku (porównanie cen) przeprowadza się u co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

 

3.      W  Dziale II § 12 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Udzielenie Wykonawcy zamówienia, o wartości powyżej kwoty 6000 zł do kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Pzp, wymaga udzielenia Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej lub zawarcia z Wykonawcą umowy w formie pisemnej.

 

4.      W  Dziale II § 12 pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zamówienia podstawowego na usługi i dostawy o dodatkową umowę, jeżeli w toku wykonywania zamówienia głównego okaże się to konieczne.

 

5.      W  Dziale II w § 12 po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

 

                                                                                                                             

W przypadku gdy przed upływem terminu składania ofert, nie wpłynie żadna oferta, postępowanie unieważnia się a danego zamówienia udziela się z pominięciem procedur określonych w niniejszym Regulaminie. Pracownik merytoryczny w porozumieniu z Dyrektorem jednostki lub osobą przez niego upoważnioną udziela zamówienia o wartości nie przekraczającej wartości szacunkowej postępowania.

 

6.      W  Dziale III § 19 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zamówienia podstawowego na roboty budowlane o dodatkową umowę, jeżeli w toku wykonywania zamówienia głównego okaże się to konieczne.

 

7.      W  Dziale III § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego a także uzupełniającego wymaga zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy w formie pisemnej.

 

 

 § 2

 

W Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 23 marca 2012 roku wprowadza się zmiany w ten sposób, że załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuję brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 

 § 3

 

W Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 23 marca 2012 roku wprowadza się zmiany w ten sposób, że załącznik nr 4 do Regulaminu otrzymuję brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 

 § 4

 

W Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 23 marca 2012 roku wprowadza się zmiany w ten sposób, że usuwa się załącznik nr 7 do Regulaminu.

 

 

 § 5

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

 

 

 § 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

 

Dyrektor MOPS

Beata Jurak

 

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 21 (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-11-21 11:30:12
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-11-21 11:32:13
Ostatnia zmiana:2012-11-21 11:32:16
Ilość wyświetleń:2160
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij