Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ

1.Wymagania niezbędne:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wskazanego w ustawie o pomocy społecznej art. 116 ust. 1 pkt 1 i 2.

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych,

h) znajomość przepisów w szczególności w zakresie ustaw o pomocy społecznej, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

2.Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie,

c) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej:

a) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych,

b) udzielanie pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,

c) zawieranie kontraktów socjalnych, prowadzenie pracy socjalnej,

d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

e) współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie fachowej pomocy,

f) samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

g) przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb pracodawcy,

h) kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony z możliwością przedłużenia,

 b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,

c) praca w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

d) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Plac Józefa Lompy 1 i na terenie miasta Lubań.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania        zawodu pracownika socjalnego 

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających    niepełnosprawność,

l) klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

7. Dyrektor MOPS może na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Pl. J. Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13

9.  Dodatkowe informacje:                                                                                                                               a) kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

Lubań, 31.12.2019r.

 

Osoba do kontaktu: Kisiel Teresa  tel.75-6460411                             Dyrektor Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2020-01-07 13:24:34
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2020-01-07 13:25:07
Ostatnia zmiana:2020-01-07 13:25:25
Ilość wyświetleń:217
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij