Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 3/13 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 2/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.01.2009r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku

 

ZARZĄDZENIE Nr  3 /13

  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 9 stycznia 2013 r.

 

 

w sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 2/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.01.2009r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

 

Na podstawie § 6 ust 3 pkt l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zarządzam co następuje:

 

                                                                       § 1

 

W Zarządzeniu nr 2/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu           z dnia 20.01.2009r. w sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” wprowadzam następujące zmiany:

 

1.      W § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1) „ 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)      nazwę i adres jednostki;

b)      określenie stanowiska urzędniczego;

c)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

d)     wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

e)      informacje o warunkach pracy na danym stanowisku;

f)       informacje, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

g)      wskazanie wymaganych dokumentów;

h)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów”

2.      W § 4 ust. 2:

1) pkt. h otrzymuje nowe brzmienie:

          „h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na   stanowisku, na które prowadzony jest nabór.”

         2) dodaje się pkt. k w brzmieniu:

          „k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.”

3.      W § 5 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Wynikiem wstępnej selekcji jest ustalenie listy osób spełniających wymogi formalne, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru.”

4.      § 9  otrzymuje nowe brzmienie:

„ Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz      w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Kierownikowi jednostki celem wskazania kandydata do zatrudnienia.”

5.      W § 10 ust.2 pkt a otrzymuje nowe brzmienie:

„a) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, przedstawionych kierownikowi jednostki.”

6.      W § 11 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku innej wybranej przez Dyrektora MOPS Lubań osoby spośród kandydatów, o których mowa w § 9.”

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Teresie Kisiel – Kierownikowi Działu Administracyjnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

 

 

Dyrektor MOPS

Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-01-18 14:58:33
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-01-18 15:13:24
Ostatnia zmiana:2013-01-18 15:31:15
Ilość wyświetleń:2245
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij