Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 8/13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 10.08.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową MOPS w Lubaniu

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2013

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Z DNIA 04.02.2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10.08.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

                                                           § 1.

 

W załączniku Nr 2 „Zasady (polityka) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Lubaniu” – do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10.08.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie „ W jednostce prowadzi się ewidencję międzyokresowych kosztów czynnych według wydanych decyzji na wypłatę świadczeń społecznych w szczególności: świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne.”

2.      W § 39 dodaje się konto syntetyczne 640 – „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

3.      W § 41 dodaje się opis funkcjonowania konta 640 „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów „ w następujący sposób: „Konto 640 służy do ewidencji:

- kosztów działalności już poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

-  prawdopodobnych zobowiązań przypadających na działalność okresu bieżącego, a dotyczące wykonania przyszłych świadczeń związanych z bieżącą działalnością.

 

 Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty poniesione w okresach sprawozdawczych, ale dotyczące przyszłych okresów, oraz koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, na które w poprzednich okresach utworzono rezerwy.

Na stronie Ma konta 640 księguje się zaliczenie kosztów działalności okresu sprawozdawczego ( na kontach zespołu 4) tych kosztów, które poniesiono w okresach poprzedzających okres ich zaliczenia do kosztów działalności.

 Ewidencję szczegółową do konta 640 prowadzi się według podziałki klasyfikacji budżetowej.

Konto 640 może wykazywać dwa salda: saldo Wn wyraża koszty przyszłych okresów i jest ujmowane w aktywach bilansowych, a saldo Ma wyraża prawdopodobne przyszłe zobowiązania związane z działalnością bieżącego okresu, które wykazuje się w pasywach bilansu jako rezerwy na zobowiązania.”

 

 

                                                                       § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu księgowemu.

 

                                                                       § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 roku

i podlega opublikowaniu w BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

                                                                                                           Dyrektor MOPS

Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-02-15 09:45:28
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-02-15 09:48:03
Ostatnia zmiana:2013-02-15 09:48:22
Ilość wyświetleń:2860
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij