Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 20/13 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 20/13

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 20 maja 2013 r.

 

 

w sprawie: ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Na podstawie art. 2376 , 2377 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się tabelę norm przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.     Przy ustalaniu rzeczywistego okresu używania nie uwzględnia się nieobecności w pracy trwającej ponad 30 dni kalendarzowych z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.

2.     Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze pracy okres używalności odzieży roboczej i ochronnej przedłuża się odpowiednio.

 

§ 3.

 

Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.

 

§ 4.

 

Pracownik, któremu przydzielono środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i obuwie robocze ponosi odpowiedzialność za ich właściwe użytkowanie.

 

§ 5.

 

1.     Na podstawie indywidualnego wniosku pracownika Dyrektor  MOPS może wyrazić zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

2.     Do stanowisk, na których można używać własnej odzieży i obuwia roboczego zalicza się następujące stanowiska pracy:

1)     pracownik socjalny,

2)     starszy pracownik socjalny,

3)     specjalista pracy socjalnej,

4)     goniec.

 

3.     W wypadkach, o których mowa w ust. 1 wypłaca się pracownikom ekwiwalent pieniężny obliczony na podstawie tabeli norm przydziału i aktualnych cen, określonych przez Dyrektora MOPS.

 

 

§ 6.

 

1.     W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej     i obuwia roboczego zakład pracy obowiązany jest wydać pracownikowi inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabeli norm.

2.     Jeżeli utrata i zniszczenie tych przedmiotów nastąpiło z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych przedmiotów. Kwotę tę zakład pracy może obniżyć jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczeń.

 

§ 7.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Administracyjnego.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od   01.01.2013r.

 

§ 9.

 

                     Traci moc  zarządzenie nr 3/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 19 lutego 2010 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 

 

 

       Dyrektor MOPS

Beata Jurak

 

  

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-05-23 14:23:02
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-05-23 15:02:30
Ostatnia zmiana:2013-05-23 15:02:40
Ilość wyświetleń:2980
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij