Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 32/13 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Mam szansę być aktywnym"

 

Zarządzenie nr 32/13

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 07.11.2013r.

 

W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Mam szansę być aktywnym”

 

            Na podstawie § 5 ust. 10 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr  UDA-POKL.07.01.01-02-007/08-00 z dnia 01.07.2008 r.

 

                                                           zarządzam co następuje:

 

                                                                       § 1.

 

1.     W związku z realizacja projektu „ Mam szansę być aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzona zostaje wyodrębniona ewidencja księgowa dla potrzeb projektu.

2.     Ewidencja księgowa prowadzona jest na istniejących kontach utworzonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 16/2012  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10.08.2012 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

§ 2.

 

1.     Budżet projektu realizowany jest w klasyfikacji budżetowej:

Dział 852           -   Pomoc Społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze,

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§§ z końcówką „ 7” – 85 % ze środków unijnych

§§ z końcówką „ 9” – 15 % ze środków  budżetu gminy.

2.     Dla realizacji projektu wyodrębniono rachunek bankowy o numerze  02 2030 0045 1110 0000 0153 3930.

 

§ 3.

 

Do prowadzenia ewidencji zdarzeń, zadań realizowanych z wykorzystaniem projektu wymienionego  w § 1 w budżecie jednostki stosuje się określone w  załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 16/2012  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10.08.2012 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu :

- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w

   Lubaniu,

- plan kont dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy zastosowaniu następujących oznaczeń kont dotyczących dochodów i wydatków projektu:

1) dla kont niewymagających określenia klasyfikacji budżetowej:

     a) XXX- POKL

2) dla kont wymagających określenia klasyfikacji budżetowej:

    

     a)  XXX- 85219-XXX7 dla wydatków budżetowych projektu w części finansowanej z EFS

         poniesionych w ramach zadania 1 wymienionego w budżecie projektu,

     b)  XXX- 85219-XXX7.2 dla wydatków budżetowych projektu w części finansowanej z EFS

         poniesionych w ramach zadania 2 wymienionego w budżecie projektu,

     c)  XXX- 85219-XXX7.4 dla wydatków budżetowych projektu w części finansowanej z EFS

         poniesionych w ramach zadania 5 wymienionego w budżecie projektu,

     d)  XXX- 85219-XXX7.5 dla wydatków budżetowych projektu w części finansowanej z EFS

         poniesionych w ramach kosztów pośrednich wymienionych w budżecie projektu,

      e) XXX- 85214-XXX9  dla wydatków budżetowych projektu w części finansowanej z budżetu

         gminy  poniesionych w ramach zadania 3 wymienionego w budżecie projektu.

 

                                                                       § 4.

 

Wszystkie dokumenty finansowe dotyczące projektu będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, do dnia 31.12.2020 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

                                                                       § 5.

 

Traci moc zarządzenie nr 17/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Mam szansę być aktywnym”

 

                                                                       § 6.

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

 

                                                                        § 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku

 

 

      Dyrektor MOPS

Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-11-22 14:50:29
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-11-22 14:51:42
Ostatnia zmiana:2013-11-22 14:51:56
Ilość wyświetleń:2415
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij