Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 4/14 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

ZARZĄDZENIE NR  4  /14

 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

z dnia  27.01.2014

 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Na podstawie art. 104 § 1, art.1042  § 2, art.1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 98 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

W Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wprowadzonym Zarządzeniem nr 8/09 z dnia 12 maja 2009 roku  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu  wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

1.   § 41  otrzymuje nowe  brzmienie:       

 

„1. W przypadku każdego wyjścia poza teren zakładu pracy w godzinach pracy, pracownik zobowiązany jest odnotować w „Zeszycie wyjść służbowych” lub w „Ewidencji wyjść prywatnych”. Zeszyt wyjść służbowych  znajduje się w każdym dziale w miejscu wyznaczonym przez kierownika  danego działu. Ewidencja wyjść prywatnych  znajduje się w Sekretariacie- wzór ewidencji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy.

 

2. Wyjściem prywatnym jest opuszczenie zakładu pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych.

 

3. Wyjście prywatne pracownik zgłasza bezpośredniemu przełożonemu. Zgłoszenie wymaga zachowania formy pisemnej. Wzór wniosku  wyjścia prywatnego w godzinach pracy i odpracowania czasu wyjścia  prywatnego  stanowi załącznik nr  2 do Regulaminu Pracy.

 

4. Pracownik zobowiązany jest do odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego w związku z wyjściem prywatnym w obowiązującym okresie rozliczeniowym po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego. Odpracowanie to udzielone na pisemny wniosek pracownika nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

5. Niedopracowanie wyjścia prywatnego przed upływem okresu rozliczeniowego  powoduje proporcjonalne obniżenie pierwszego należnego wynagrodzenia po upływie tego okresu  za nieprzepracowany czas pracy.

 

6. Potrącenia dokonuje się na podstawie informacji sporządzonej przez pracownika ds. kadr odpowiedzialnego za rozliczenie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

 

2. W § 43 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

 

„ 3. Pracowników na stanowisku asystenta rodziny obowiązuje  system zadaniowego  czasu pracy w ramach obowiązujących podstawowych norm czasu pracy  8 godzin na dobę               i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.  

4. Pracownikowi zatrudnionemu w systemie zadaniowego czasu pracy nie przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny. Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące.

5. W każdym roku kalendarzowym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia tego roku.”

 

 

3.  W  § 44   ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Dla pracowników zatrudnionych w podstawowych normach czasu pracy  sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.”

 

 

4.  W  §  54   dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„ 9. Pracownik ma obowiązek poddania się badaniu stanu trzeźwości  na żądanie kierownika zakładu pracy.”.

§ 2.

 

Zobowiązuje się kierowników działów  do zapoznania podległych pracowników ze zmianą  treści regulaminu, na potwierdzenie czego zobowiązani są przyjąć od pracownika stosowne oświadczenie.

                                                                        § 3.

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości

pracowników.

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy MOPS w Lubaniu (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-02-07 14:39:06
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-02-07 14:43:33
Ostatnia zmiana:2014-02-07 14:43:42
Ilość wyświetleń:4243
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij