Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 36/13 w sprawie powołania Zespołu Projektowego Programu Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań.

ZARZĄDZENIE NR 36/13

 

            Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

                                                    z dnia 30.12.2013

 

w sprawie: powołania Zespołu Projektowego

Programu Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań

 

§ 1.

 

Na podstawie § 6 ust. 3 lit. l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, zarządzam co następuje:

 

§ 2.

 

Powołuję Zespół Projektowy Programu Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań, zwanego dalej Programem, w następującym składzie:

 

1.    Beata Jurak-Kierownik,

2.    Aneta Szpytma-Koordynator,

3.    Małgorzata Wąs-Zastępca Koordynatora, specjalista ds.monitoringu i ewaluacji

4.    Jakub Kołtun- Radca Prawny

5.    Paweł Cerkanowicz-specjalista ds. zamówień publicznych i informatyki

6.    Małgorzata Konkiel-Księgowa

7.    Agnieszka Adamek-Chawchunowicz-Specjalista ds. rozliczeń.

 

§ 3.

 

 

Celem prac Zespołu Projektowego jest zarządzanie administracyjne Programem.

 

§ 4.

 

Do zadań poszczególnych członków Zespołu Projektowego należy:

 

Kierownik Programu

1.    Sprawowanie całościowego nadzoru nad realizacją Programu.

2.    Zarządzanie planowanymi działaniami programowymi.

3.    Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zarządzaniem budżetem.

4.    Podpisywanie dokumentów i umów dotyczących Programu.

5.    Udział w spotkaniach Grupy Sterującej.

6.    Koordynowanie zadania Centrum Animacji i Wsparcia oraz podzadania „Przeciwdziałanie ekskluzji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru wsparcia poprzez poradnictwo specjalistyczne” : „Przeciwdziałanie ekskluzji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru wsparcia poprzez wzrost efektywności działania przedstawicieli instytucji powołanych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu za pomocą superwizji ”

 


Koordynator

1.Prowadzenie biura Programu, w tym dokumentacji Programu.
2. Zarządzanie planowanymi działaniami programowymi.
3. Kontrola prawidłowej realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami Programu.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucją pośredniczącą, partnerami, innymi instytucjami i organizacjami współpracującymi przy realizacji Programu.
5. Organizowanie spotkań Grupy Sterującej oraz udział w nich.

6.Prowadzenie dokumentacji Grupy Sterującej.
7. Sporządzanie wniosku o płatność w części merytorycznej.
8. Nadzór nad administracyjną stroną Programu i organizowanie cyklicznych spotkań z personelem i partnerami zaangażowanymi w realizację Programu.
9. Nadzór nad realizacją kolejnych etapów Programu zgodnie z harmonogramami, umowami z wykonawcami oraz zobowiązaniami partnerów, zwłaszcza w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, sprawozdawczości i wykonania budżetu.

10.Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zastępca Koordynatora

1. Pełnienie zastępstwa za koordynatora podczas jego nieobecności.
2. Opracowywanie regulaminów rekrutacji i ogłoszeń formularzy rekrutacyjnych, oraz przeprowadzenie rekrutacji.
3. Prowadzenie działań ewaluacyjnych

4. Monitoring zadań ujętych w Programie.
5. Prowadzenie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej o projekcie.
- przygotowywanie wzorów materiałów szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych,
- przygotowywanie treści ogłoszeń i informacji.
6. Udział w spotkaniach Grupy Sterującej oraz sporządzanie z nich notatek.
7. Monitoring, ewaluacja i nadzór nad promocją programu

Specjalista ds. zamówień publicznych i informatyki

1.Dokonywanie zakupu usług, towarów i materiałów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.Udzialanie wsparcia merytorycznego Partnerom w zakresie dokonywania zakupu usług, towarów i materiałów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Obsługa techniczna sprzętu komputerowego, programów oraz innych urządzeń niezbędnych przy realizacji programu.
4. Opracowywanie szaty graficznej ogłoszeń, plakatów i informacji związanych z realizacją Programu.
5. Prowadzenie strony internetowej o Programie.

 

Radca prawny

Udzielanie Beneficjentowi i Partnerom porad prawnych na potrzeby zarządzania i realizacji zadań Programu.

Księgowa

1. Prowadzenie rachunkowości programu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Weryfikacja rachunkowa wniosków o płatność, w tym poniesionych wydatków i ich kwalifikowalność.
3.Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Programu.
4. Przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej.
5.Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową Programu.
6. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
7.Dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym i budżetem Programu.

 

Specjalista ds. rozliczeń

1.    Pełnienie zastępstwa za Księgową w czasie jej nieobecności w zakresie obsługi i nadzoru finansowego Programu.
2. Sporządzanie wniosku o płatność w części dotyczącej rozliczenia finansowego.
3. Prowadzenie dokumentacji księgowej Programu oraz jej archiwizacja.
4. Monitorowanie przepływów finansowych w programie.
5. Przyjmowanie, sprawdzanie i rozliczanie dokumentacji księgowej od Partnerów.

 

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                                         Dyrektor MOPS

                                                                                             Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-02-13 14:03:40
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-02-13 14:13:01
Ostatnia zmiana:2014-02-13 14:15:19
Ilość wyświetleń:2053
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij