Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 29/14 w sprawie: misji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

ZARZĄDZENIE Nr 29/14

 

DYREKTORA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

                                            Z DNIA 27  PAŹDZIERNIKA  2014 R.

 

w sprawie: misji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się zasady i tryb wyznaczenia celów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1)      Jednostce – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu,

2)      Kierownikach działów – należy przez to rozumieć Kierowników Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

                                                             § 3

 

1.Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu jest:

 

„Systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym”.

 

2. Misja jednostki podlega corocznej weryfikacji z punktu widzenia jej aktualności.

 

§ 4

 

1. Misja realizowana jest przez wykonywanie określonych zadań .

2. Zadania jednostki, wraz z podziałem na zadania działów zdefiniowane są w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

3. Struktura organizacyjna jednostki jest powiązana z misją i zadaniami realizowanymi przez jednostkę.

4. Kierownicy działów odpowiadają za realizację konkretnego zadania lub zadań w zakresie określonym w przepisach określających zakres obowiązków tej komórki.

 

 

§ 5

 

1.Kierownicy działów opracowują propozycję celów szczegółowych służących realizacji zadania lub zadań, za których realizację odpowiadają i przedstawiają projekt Rocznego Planu Działalności  Dyrektorowi do 15 listopada każdego roku.

2. Dyrektor do 30 listopada każdego roku analizuje przedstawione projekty i zatwierdza Roczny Plan Działalności na rok następny.

3. Kierownicy  działów wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację każdego zadania i na bieżąco monitorują realizację wyznaczonych celów i zadań, z przyjętymi założeniami oraz w przypadku, gdy jest to konieczne, podejmują działania korygujące.

4. Kierownicy działów zapoznają pracowników działu z przyjętym Rocznym Planem Działalności na kolejny rok .

5. Roczny Plan Działalności jest aktualizowany po ostatecznym zatwierdzeniu planu finansowego oraz każdej późniejszej zmianie planu finansowego, mającej wpływ na zakres realizowanych zadań.

6. Do dnia 10 stycznia roku następnego Kierownicy działów składają Dyrektorowi sprawozdanie  z wykonania Planu Działalności.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Działów.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

§ 8

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 5c/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w sprawie misji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

 

 

 

Dyrektor MOPS

                                                                                                 Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-11-19 12:08:53
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-11-19 12:12:23
Ostatnia zmiana:2014-11-19 12:12:34
Ilość wyświetleń:2559
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij