Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 35/14 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10.08.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową MOPS w Lubaniu.

ZARZĄDZENIE NR 35/2014

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Z DNIA   04.12.2014 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  z dnia 10.08.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

                                                           § 1.

 

W załączniku Nr 2 „Zasady ( polityka ) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Lubaniu” – do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10.08.2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

 

1.      W § 39 dodaje się konta pozabilansowe 091 – „ Środki trwałe w likwidacji”  oraz konto 092 – „ Środki trwałe obce ”.

2.      W § 41 dodaje się opis funkcjonowania konta 091 „Środki trwałe w likwidacji” konto przeznaczone jest do pozabilansowej ewidencji środków trwałych postawionych w stan likwidacji na poziomie ich wartości początkowej, do momentu dokonania i zakończenia procesu likwidacji w sensie fizycznym oraz jej rozliczenia.

Konto to obciąża się wartością początkową środka trwałego pod datą otwarcia jego likwidacji

i zdjęcia z ewidencji bilansowej prowadzonej na kontach 010 (011–017), zaś uznaje się pod

datą zakończenia i rozliczenia procesu likwidacji, a więc złomowania, zniszczenia, rozbiórki, 

sprzedaży,  przyjęcia uzysków do magazynu materiałów itp.

Konto 092 „ Środki trwałe obce „ w następujący sposób : „ Konto 092  służy do ewidencji księgowej wartości początkowe środków trwałych otrzymanych z zewnątrz np. na podstawie umowy użyczenia.

Po stronie Wn księguje się przyjęcie środka trwałego. Po stronie Ma księguje się zwrot środka trwałego.

Analitykę do konta 092 prowadzi się zgodnie z podziałem na właścicieli obcych środków trwałych.

Saldo Wn informuje, że jednostka posiada obce środki trwałe  na  stanie.”

 

 

 

                                                                       § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu księgowemu.

 

                                                                       § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 roku

i podlega opublikowaniu w BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

                                                                                                                                                            Dyrektor MOPS

                                                                                                                                                                  Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-12-22 13:44:18
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-12-22 13:47:17
Ostatnia zmiana:2014-12-22 13:49:13
Ilość wyświetleń:1871
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij