Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 11/15 w sprawie: zmian w "Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych" stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 25a/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30.11.2012r.

ZARZĄDZENIE Nr   11  /15

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

z dnia 27 lutego 2015r.

 

w sprawie: zmian w „Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych” stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 25a/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30.11.2012r.

 

Na podstawie § 6 ust 3 pkt l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W „Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych” stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 25a/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30.11.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 4  otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych po otrzymaniu zarejestrowanego wniosku zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji dotyczącej sprawy, w tym:

a)      „obiegówki” wypełnianej przez pracowników MOPS w Lubaniu, zawierającej informacje o pobieranych przez wnioskodawcę świadczeniach z MOPS w Lubaniu oraz ilości osób w gospodarstwie domowym,

b)      przeliczenia wartości kilowatogodziny energii elektrycznej ( o której mowa w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie dodatków mieszkaniowych) na podstawie rachunku za ostatni okres rozliczeniowy. Przyjmuje się, że w przypadku przedstawienia dokumentu za zużycie energii elektrycznej obejmującego kilka miesięcy wartość kilowatogodziny zostaje uśredniona.

Wzór „Przeliczenia wartości kilowatogodziny energii elektrycznej do celów przyznawania dodatku mieszkaniowego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

c)      po wprowadzaniu danych do programu komputerowego, wyliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego,

d)      metryki sprawy

2.      Wzór „obiegówki” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

3.      Następnie pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych  w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o dodatek mieszkaniowy, całość dokumentacji przekazuje dla Zastępcy Dyrektora. Termin ten może ulec wydłużeniu jeżeli załatwienie sprawy wymaga dodatkowych wyjaśnień lub zebrania dodatkowych dokumentów.”

 

2)      § 7 otrzymuje nowe brzmienie :

„1. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do informacji zawartych we wniosku o dodatek mieszkaniowy i w deklaracji dołączonej do w/w wniosku, upoważniony pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych powinien przeprowadzić wywiad środowiskowy u wnioskodawcy.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pracownik zajmujący się dodatkami mieszkaniowymi niezwłocznie przygotowuje i wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  pismo wzywające wnioskodawcę do ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

3. Podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego upoważniony pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych analizuje posiadany materiał dowodowy (zaświadczenia, oświadczenia itp.), dane zawarte we wniosku i w deklaracji oraz ustala stan faktyczny. W trakcie wywiadu wnioskodawca obowiązany jest wypełnić oświadczenie majątkowe oraz złożyć wszelkie możliwe wyjaśnienia odnośnie swojej sytuacji mającej wpływ na ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego. Wszelkie oświadczenia (np. o pracach dorywczych, wysokości pomocy od członków rodziny) pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych zobowiązany jest przyjąć od wnioskodawcy podczas przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.”

 

3)      W § 9 po ust. 4 dodaje się ust.5 o następującym brzmieniu:

 

„5. Poszczególne  numery decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych –„MOPS/40/(symbol od 000 do 999)”- nadawane są według instrukcji kancelaryjnej. Dla ułatwienia rozpoznawalności sprawy pracownik realizujący dodatki mieszkaniowe po numerze wstawia:

a) w decyzjach przyznających znak „/” i wpisuje rzymskie numery miesiąca początkowego i końcowego okresu na który przyznano dodatek mieszkaniowy, po czym wstawia ponownie „/” i dwie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

b) w decyzjach odmownych znak „/” skrót „ODM”, znak „/”, rzymską cyfrę miesiąca, w którym wydawana jest decyzja, po czym wstawia ponownie „/” i dwie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

c) w decyzjach uchylających znak „/” skrót „UCH”, znak „/”, rzymską cyfrę miesiąca, od którego uchylono prawo do świadczeń po czym wstawia ponownie „/” i dwie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

d) w decyzjach wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego znak „/” skrót „WST”, znak „/”, rzymską cyfrę miesiąca, od którego wstrzymano wypłatę dodatku mieszkaniowego po czym wstawia ponownie „/” i dwie cyfry roku w którym sprawę wszczęto.

e) w decyzjach dotyczących podjęcia wypłaty dodatku mieszkaniowego znak „/” skrót „PW”, znak „/”,  rzymską cyfrę miesiąca, od którego podejmujemy wypłatę dodatku mieszkaniowego po czym wstawia ponownie „/” i dwie cyfry roku w którym sprawę wszczęto.

f) w decyzjach dotyczących umorzenia postepowania w sprawie dodatku mieszkaniowego znak „/”, skrót „U”, znak „/” , rzymską cyfrę miesiąca, w którym umorzono postępowanie po czym wstawia ponownie „/” i dwie cyfry roku w którym sprawę wszczęto.

g) w decyzjach dotyczących zmian w sprawie dodatku mieszkaniowego znak „/”, skrót „ZM”, znak „/” , rzymską cyfrę miesiąca, w którym nastąpiła zmiana, po czym wstawia ponownie „/” i dwie cyfry roku w którym sprawę wszczęto.”

 

 

4)        Zmianie ulega załącznik nr 1 do „Procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych” – nowy wzór załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

5)        Wprowadza się załącznik nr 2 do „Procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych” – nowy wzór załącznika pn. „Przeliczenie wartości kilowatogodziny energii elektrycznej do celów dodatku mieszkaniowego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor MOPS

                                                                Beata Jurak

Załączniki

załącznik nr 1 (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (166.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-03-11 10:52:30
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-03-11 10:53:56
Ostatnia zmiana:2015-03-12 13:13:06
Ilość wyświetleń:1922
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij