Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Karta Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Ustawa  z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej  Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.


Zgodnie z uchwałą rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:


1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;


2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;


3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;


4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:


- w wieku do ukończenia 18.roku życia;


- w wieku do ukończenia 25.roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w 
szkole lub szkole wyższej;


-bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty dostępny jest na stronie www.miastoluban.pl/mops w zakładce pliki 
do pobrania/świadczenia rodzinne i w załączniku niniejszej strony. Wniosek jest także dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1. pokój 3a oraz 1d. , w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30 – 10.00 oraz 14.00- 15.15, wtorek 7.30 – 10.00 oraz 14.00- 16.45, piątek 7.30 – 10.00 oraz 13.00- 13.45.

Pełna lista partnerów Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  1. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  2. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  3. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  1. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  1. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
  1. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Plac Lompy 1, w pokoju 1d oraz 3a, w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30 – 10.00 oraz 14.00- 15.15, wtorek 7.30 – 10.00 oraz 14.00- 16.45, piątek 7.30 – 10.00 oraz 13.00- 13.45.

 

Załączniki

Informacja o osobach, które będą mogąły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych ZKDR-04 (83.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03 (78.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej ZKDR-01 (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ZKDR-02 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (1) (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-05-27 10:45:24
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-05-27 11:15:51
Ostatnia zmiana:2019-07-08 09:32:05
Ilość wyświetleń:5958
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij