Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 37/15 w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

ZARZĄDZENIE NR 37/15

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia 29.07.2015 r.

 

w sprawie zmiany w załączniku nr 1 „ Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013.330 j.t.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.               w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013.289 j.t.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 „Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  30 kwietnia 2015 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu:

 

 § 13 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

1.      Polecenia  wyjazdu służbowego

1)      polecenie wyjazdu służbowego – podróż krajowa

Podróżą krajową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością,                 w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego.

Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników – wystawia i ewidencjonuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych a podpisuje Dyrektor, natomiast dla Dyrektora polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Burmistrz. W przypadku nieobecności Dyrektora polecenie wyjazdu służbowego dla Zastępcy Dyrektora podpisuje Burmistrz. Polecenie wyjazdu służbowego winno zawierać:

·         termin i miejsce podróży służbowej

·         miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w przypadku gdy nie jest to  -miejsce pracy pracownika

·         cel podróży służbowej rodzaj, środka lokomocji jakim pracownik może podróżować.

 

Delegowany pracownik winien posiadać potwierdzenie pobytu służbowego w miejscu                i terminie

pracownik składa oświadczenie o treści : „ Oświadczam pobyt w terminie ……….. i miejscu …………”’ oraz składa swój czytelny podpis.

 

Na wniosek pracownika Dyrektor lub osoba przez niego  upoważniona może wyrazić zgodę na wyjazd samochodem prywatnym. Zgoda ta wyrażona jest na zgłoszeniu/ zleceniu wyjazdu służbowego. Rozliczenie następuje zgodnie ze stawkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury              z  dnia 25.03.2002 roku w sprawie określenia warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.2002.27. 271). Do druku polecenia służbowego samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy dołączona musi być ewidencja przebiegu pojazdu zgodna z załącznikiem Nr 3 do instrukcji.

Polecenie wyjazdu jest wpisywane do ewidencji wyjazdów służbowych pod kolejnym             numerem, który jest jednocześnie numerem polecenia wyjazdu i zawiera wyszczególnienia, o których była mowa wyżej.”

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lubaniu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

                                                                                                          p.o. Dyrektor MOPS

                                                                                                          Aneta Szpytma

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-08-05 08:35:39
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-08-05 08:36:08
Ostatnia zmiana:2015-08-05 08:41:34
Ilość wyświetleń:1639
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij