Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 52/15 w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

 ZARZĄDZENIE NR 52 /15

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Z DNIA  09.10.2015 R.

 

w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013.167 ) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 roku w sprawie określenia warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.2002.27. 271 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

W załączniku nr 2  zasady używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej niebędącego własnością pracodawcy  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu   do zarządzenia nr 38/15 z dnia 29 lipca 2015 roku wprowadza się zmiany w  ten sposób, że załącznik nr 2 otrzymuję brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                           § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            Załącznik numer 2

                                                                                              do Zarządzenia nr 52/15

                                                                                              Dyrektora Miejskiego Ośrodka

                                                                                              Pomocy Społecznej w Lubaniu

                                                                                              z dnia 09.10.2015 r.

 

 

 

ZASADY UŻYWANIA SAMOCHODU  OSOBOWEGO DO ODBYCIA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ NIE BĘDACEGO WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY ORAZ  ZASADY PRZYZNANIA RYCZAŁTU NA JAZDY LOKALNE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

 

1.      W przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie w celu podróży służbowej poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy,  samochodu służbowego lub odbycia podróży środkami komunikacji publicznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (dalej zwanego „Ośrodkiem”), a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora, wyraża w poleceniu wyjazdu służbowego zgodę na odbycie tej podróży samochodem prywatnym.

2.      W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów   podróży  w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

3.      Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby rozliczenia kosztów podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy w wysokości 60% stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w § 2 litera a i b  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

4.       Do druku polecenia wyjazdu służbowego samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy dołączona musi być ewidencja przebiegu pojazdu zgodna z załącznikiem nr 1 do niniejszego załącznika.

5.      W przypadki odbycia podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością pracodawcy, pracodawca nie odpowiada wobec pracownika za poniesioną wobec niego szkodę w związku z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych.

6.      W przypadku uzasadnionych potrzeb zwrotowi podlegają również inne realnie poniesione wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego, np.: opłata za przejazd płatną autostradą, opłata za korzystanie z parkingu. Do rozliczenia wydatków pracownik zobowiązany jest załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki.

7.      Miesięczny ryczałt na jazdy lokalne dla Dyrektora Ośrodka przyznaje Burmistrz Miasta Lubań. Dyrektor Ośrodka może przyznać dla pracowników ryczałt na jazdy lokalne.

8.      Podstawą zwrotu kosztów jest umowa cywilnoprawna zawarta między pracodawcą a pracownikiem dotycząca używania pojazdu dla celów służbowych oraz pisemne oświadczenie pracownika o używaniu pojazdów dla celów służbowych w danym miesiącu. Miesięczny ryczałt wypłaca się po  zakończeniu miesiąca na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego załącznika. Oświadczenie pracownik składa najpóźniej do 5 dnia po miesiącu, za który należy się ryczałt.

9.      Ryczałt nie przysługuje za okres:

a)      choroby,

b)      urlopu,

c)      podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin,

d)     innej nieobecności w pracy,

10.  Kwotę ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy dzień, za który ryczałt nie przysługuje. W związku z tym każde oświadczenie winno być sprawdzone pod względem merytorycznym i potwierdzone przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych lub innego upoważnionego pracownika.

Metadane

Podmiot udostępniający:Teresa Kisiel
Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2015-10-12 07:46:16
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2015-10-12 07:46:56
Ostatnia zmiana:2015-10-12 08:10:42
Ilość wyświetleń:1354

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij