Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 18/16 w sprawie zmiany w załączniku nr 2 " Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

ZARZĄDZENIE NR 18 /16

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia 17.03. 2016 r.

w sprawie zmiany w załączniku nr 2 „ Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 289 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2 „ Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 30 kwietnia 2015 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu:

„ 1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

1. Wykaz pozostałych środków trwałych, dla których prowadzi się ewidencję ilościową i ilościowo wartościową:

-Ewidencja ilościowo-wartościowa o wartości powyżej 500 zł

1) Sprzęt biurowy: wentylatory, radia, telefony, kalkulatory, czajniki ,lampki na biurka, niszczarki, ups-y, skanery, laptopy, komputery, aparaty fotograficzne, drukarki, faksy, telefaksy, urządzenia wielofunkcyjne, podgrzewacze wody, krzesła, biurka, stoliki, ławy, regały, półki, fotele, pozostały sprzęt biurowy,

2) Sprzęt gospodarczo-porządkowy: drabiny, kosiarki, młoty, wiertarki, pilarki, piły, szlifierki, pozostały sprzęt gospodarczo-porządkowy,

-Ewidencja ilościowa o wartości poniżej 500 zł:

3) Sprzęt biurowy: wentylatory, radia, telefony, kalkulatory, czajniki, lampki na biurka, niszczarki, ups-y, skanery, laptopy, komputery, aparaty fotograficzne, drukarki, faksy, telefaksy, urządzenia wielofunkcyjne, podgrzewacze wody, krzesła, biurka, stoliki, ławy, regały, półki, fotele, pozostały sprzęt biurowy.

4) Sprzęt gospodarczo-porządkowy: drabiny, kosiarki, młoty, wiertarki, pilarki, piły, szlifierki, pozostały sprzęt gospodarczo-porządkowy,

2. § 31 otrzymuje brzmienie:

1. Program finansowo-księgowy SIGID służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych - Księgowość budżetowa jednostki i /lub Zarządu – wersja KB 2.48f. ( eksploatację rozpoczęto w 2006 roku).

2. Ponadto programy używane w dziale księgowości to:

1) HOME BANKING wersja 4.0.2.4. rozpoczęto eksploatację w 2004 roku. Home Banking BGŻ to system bankowości elektronicznej, za pomocą którego uzyskiwane są bieżące dane o rachunkach- nap. o stanie środków i operacjach dokonywanych na rachunkach, wyciągi elektroniczne. System umożliwia dokonywanie krajowych i zagranicznych dyspozycji płatniczych oraz dokonywanie dyspozycji płatniczych na rzecz US i ZUS.

2) R2Płatnik wersja 3.38 opracowany przez Firmę RESET 2 sp. z .o o Wrocław- eksploatację rozpoczęto w 2011 roku. Program ten pozwolił skomputeryzować rozliczanie wynagrodzeń pracowników MOPS Lubań, oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Program umożliwia naliczenie potrąceń, składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie wprowadzonych słowników naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu tworzone są zbiorcze zestawienia wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Program pozwala zliczyć dochody pracownika z dowolnego okresu. Umożliwia drukowanie rocznego rozliczenia podatku i drukowanie PIT, przekazywanie danych do programu PŁATNIK, drukowanie zaświadczeń o dochodach pracownika z danego okresu.

3) PŁATNIK Firmy Asseco POLAND przekazany przez ZUS wersja 10.01.001 eksploatację rozpoczęto 2001 r.

4) SJO BeSTi@ - system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdawczość Jednostek organizacyjnych opracowany przez SYGNITY S.A i Sputnik Software Sp.z.o.o – wersja 4.025.03.11 Eksploatację rozpoczęto w 2010 roku. System wspomaga sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych w miesięcznym, kwartalnym okresie sprawozdawczym. System obsługuje tworzenie bilansów jednostek budżetowych oraz wspomaga pracę w zakresie tworzenia planów finansowych jednostek, umożliwia tworzenie raportów różnego rodzaju na podstawie wprowadzonych danych.

5) Program Obsługa Kasy- program SIGID obsługujący prowadzenie kasy (do głównego rachunku bankowego) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wersja KA 2.36a. Eksploatację rozpoczęto sierpień 2015 r.”

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2016-03-23 08:18:02
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2016-03-23 08:25:41
Ostatnia zmiana:2016-03-23 08:25:59
Ilość wyświetleń:1635
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij