Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 54/17 w sprawie: ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

ZARZĄDZENIE Nr  54/17

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

w sprawie: ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Na podstawie art. 2376 , 2377 , 2378 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się tabelę norm przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

 

Przy ustalaniu rzeczywistego okresu używania nie uwzględnia się nieobecności w pracy trwającej ponad 30 dni kalendarzowych z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.

 

§ 3.

 

Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.

 

§ 4.

 

Pracownik, któremu przydzielono środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i obuwie robocze ponosi odpowiedzialność za ich właściwe użytkowanie.

 

§ 5.

 

1.     Na podstawie indywidualnego wniosku pracownika Dyrektor  MOPS może wyrazić zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

2.     Do stanowisk, na których można używać własnej odzieży i obuwia roboczego zalicza się następujące stanowiska pracy:

 

1)     specjalista pracy socjalnej,

2)     starszy pracownik socjalny,

3)     pracownik socjalny,

4)     asystent rodziny,

5)     goniec.

 

3.     W wypadkach, o których mowa w ust. 1 wypłaca się pracownikom ekwiwalent pieniężny obliczony na podstawie tabeli norm przydziału i aktualnych cen, określonych przez Dyrektora MOPS.

 

 

§ 6.

 

1.     W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej     i obuwia roboczego zakład pracy obowiązany jest wydać pracownikowi inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabeli norm.

2.     Jeżeli utrata i zniszczenie tych przedmiotów nastąpiło z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych przedmiotów. Kwotę tę zakład pracy może obniżyć jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczeń.

§ 7.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Starszemu Administratorowi.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od   01.01.2018r.

 

§ 9.

 

                   Traci moc  zarządzenie nr 20/13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                w Lubaniu z dnia 20 maja 2013  ze zmianami w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

 

Lp.

STANOWISKO PRACY

(1 etat)

ZAKRES WYPOSAŻENIA:

R- odzież i obuwie robocze

O-ochrony indywidualne

PRZEWIDYWANY OKRES UŻYWALNOŚCI W MIESIĄCACH

 

1.

Asystent rodziny

Pracownik socjalny*

Straszy pracownik socjalny*

Specjalista pracy socjalnej*

 

R- płaszcz lub kurtka ocieplana

R- płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol

R- półbuty

R- buty ocieplane (kozaki)

R- rękawice ocieplane

36 m-cy

 

36 m-cy

12 m-cy

24 m-cy

12 m-cy

 

2.

Robotnik do pracy lekkiej

R- fartuch

R- obuwie robocze

O- rękawice ochronne

18 m-cy

12 m-cy

d.u.c.o

 

3.

 

Konserwator

R- płaszcz lub kurtka ocieplana

R- płaszcz przeciwdeszczowy

R- obuwie  robocze,

R- ubranie robocze

R- koszula flanelowa

O- rękawice ochronne

 

 36  m-cy

36 m-cy

24 m-ce

24 m-ce

12 m-cy

d.u.c.o

4.

Goniec

R- półbuty

R- buty ocieplane

R- rękawice ocieplane

O- czapka ocieplana

12 m-cy

 24 m-ce

12 m-cy

12 m-cy

 

5.

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych

R- fartuch

O-rękawice ochronne

24 m-c

d.u.c.o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Do Zarządzenia Nr  54/17 Dyrektora  Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 21.12.2017r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 

ZAKŁADOWA TABELA

 NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW  ZATRUDNIONYCH W  MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

 

1. * -  dotyczy pracowników, do obowiązków których należy praca socjalna i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów  środowiskowych,

2. d.u.c.o – do utraty cech ochronnych,

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2017-12-29 13:11:52
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2017-12-29 13:12:42
Ostatnia zmiana:2017-12-29 13:15:00
Ilość wyświetleń:937
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij