Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE OD 01.07.2018r. STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH (II)

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE OD 01.07.2018r. STANOWISKO URZĘDNICZE

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych oraz poczty elektronicznej,

h) znajomość przepisów w szczególności w zakresie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ‘Dobry start”, ustaw: o pracownikach samorządowych; o ochronie danych osobowych; Kodeksu postępowania administracyjnego i pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2.Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b)samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie,

c) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”:

- wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków,

- prowadzenie postępowań i dokumentacji, przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,

- podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej,

- sporządzanie zleceń wypłat,

- sporządzanie zaświadczeń dotyczących wypłacanych świadczeń i wypełnianie obiegówek,

- obsługa oprogramowania na stanowisku pracy,

b) realizacja zadań zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków odnośnie funduszu alimentacyjnego,

- prowadzenie spraw wobec dłużników alimentacyjnych,

- prowadzenie postępowań i dokumentacji, przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,

- podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej,

- sporządzanie zleceń wypłat,

- sporządzanie zaświadczeń dotyczących wypłacanych świadczeń i wypełnianie obiegówek,

- obsługa oprogramowania na stanowisku pracy,

c) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,

d) współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie fachowej pomocy,

e) samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

f) przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb pracodawcy,

g) kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

h) przygotowywanie akt do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony z możliwością przedłużenia,

b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem

c) praca w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

d) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Plac Józefa Lompy 1.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 894),

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

l) klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

7. Dyrektor MOPS może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Józefa Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne od 01.07.2018r. stanowisko urzędnicze w dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych- Dobry start” w terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku.

do godz. 14 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

b) Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

a) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Lubań, 12.06.2018r.

Osoba do kontaktu: Szpytma Aneta

tel.75-6460411

Załączniki

Klauzula informacyjna (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o konkursie (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2018-06-12 15:44:41
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2018-06-12 16:08:49
Ostatnia zmiana:2018-06-12 16:11:16
Ilość wyświetleń:798

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij