Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 21/18 w sprawie: spisu z natury

...................................

(pieczątka jednostki)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA  22/18

   z dnia  26  czerwca  2018r.

 

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu...........................................................................

2. Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza).

..zdawczo-odbiorcza w pokoju socjalnym sprzątających..zdający:  Hrycaj Teresa, Gaździcka Lilia, Jurkiewicz Barbara,   przyjmujący: Jurkiewicz Barbara, Gaździcka Lilia………………………………

 3. Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego:  środki trwałe, pozostałe środki trwałe…......

4. Termin rozpoczęcia …26.06.2018r…......, zakończenia ….26.06.2018r………... spisu z natury.

5. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1. Przewodniczący …Bogdanowicz Bożena….....................................................................................

2. Członek ….Karaczun Justyna………………………………………………………….………………..

2.Członek ….Tarka Katarzyna…..........................................................................................................

3.Członek …. Kozak Marta…...............................................................................................................

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6.Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień ….....26.06.2018r……………..........

7. Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8. Arkusze spisu wypełnia się w  2  egzemplarzach

9. W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11. Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

  12. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

o   oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

o   przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

o   uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym przypada termin inwentaryzacji.

16.Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

20. Zarządzenie obowiązuje od dnia …26.06.2018r…......

21. Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna.

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2018-08-14 11:51:15
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2018-08-14 11:52:29
Ostatnia zmiana:2018-08-14 11:52:34
Ilość wyświetleń:579

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij