Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2009-08-04 13:57:32 Artur Bełzowski Utworzenie
2009-08-04 14:07:23 Artur Bełzowski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2009-08-04 14:20:16 Artur Bełzowski Aktualizacja
2010-12-15 14:30:53 Artur Bełzowski Aktualizacja
2010-12-15 14:37:10 Artur Bełzowski Aktualizacja
2010-12-15 14:44:45 Artur Bełzowski Aktualizacja
2010-12-15 15:08:56 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży ..." na "Zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży ..."
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY" na "WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO" na "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI" na "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO" na "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU. NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU. KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY" na "OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU. NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU. KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO. W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OSÓB. ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE" na "OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO. W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OSÓB. ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DLA OSÓB" na "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DLA OSÓB"
2011-07-10 14:57:32 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO" na "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO"
2011-07-10 14:57:33 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży ..."
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY"
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO"
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO"
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU. NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU. KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY"
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO. W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OSÓB. ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE"
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DLA OSÓB"
2012-01-02 13:53:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO"
2012-01-02 13:53:03 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 16:57:05 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 16:57:27 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:24:00 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"
2012-01-05 18:24:00 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO"
2012-01-05 18:24:01 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA"
2012-01-05 18:24:02 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO"
2012-01-05 18:24:02 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "wniosek Dodatek przyznanie w okresie od stycznia 2012r. do marca 2012r. pomocy w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-05 18:24:04 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK O DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO"
2012-01-05 18:24:05 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:25:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek Dodatek przyznanie w okresie od stycznia 2012r. do marca 2012r. pomocy w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Wiosek dodatek - przyznanie w okresie od stycznia 2012r. do marca 2012r. pomocy w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-05 18:25:28 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-09 10:56:48 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Świadczenia Rodzinne"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI" na "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO" na "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO" na "WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA" na "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO" na "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wiosek dodatek - przyznanie w okresie od stycznia 2012r. do marca 2012r. pomocy w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Wiosek dodatek - przyznanie w okresie od stycznia 2012r. do marca 2012r. pomocy w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO" na "WNIOSEK O DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO"
2012-01-09 11:02:37 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-09 11:03:18 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Świadczenia Rodzinne"
2012-01-09 11:03:19 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-09 14:17:02 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-09 14:18:51 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-09 14:19:06 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 12:06:02 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego"
2012-01-10 12:06:03 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 2 - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 3"
2012-01-10 12:06:04 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie"
2012-01-10 12:06:07 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 4 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenio"
2012-01-10 12:06:07 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 5 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 li"
2012-01-10 12:06:09 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 6 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy"
2012-01-10 12:06:09 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 7 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy"
2012-01-10 12:06:09 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-10 12:06:10 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI" na "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI"
2012-01-10 12:06:10 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO" na "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"
2012-01-10 12:06:12 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO" na "WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO"
2012-01-10 14:23:44 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI"
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO"
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Wiosek dodatek - przyznanie w okresie od stycznia 2012r. do marca 2012r. pomocy w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO"
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA"
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO"
2012-01-10 15:03:34 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"
2012-01-10 15:03:43 Justyna Sklizmunt Pomoc Społeczna
2012-01-10 15:31:19 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-10 15:31:20 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-13 15:13:13 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-13 15:13:14 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Kontrakt socjalny"
2012-01-13 15:13:23 Justyna Sklizmunt kontrakt socjalny
2012-02-01 16:12:48 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH"
2012-02-01 16:12:48 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "oswiadczenie o odpowiedzialnosci karnej"
2012-02-01 16:12:48 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "UPOWAZNIENIE do odbioru gotowki"
2012-02-01 16:12:50 Justyna Sklizmunt Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij