Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2006-11-27 14:21:52 Paweł Cerkanowicz Utworzenie
2006-11-27 14:26:32 Paweł Cerkanowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2009-03-25 11:14:46 Artur Bełzowski Aktualizacja
2009-03-25 11:45:33 Artur Bełzowski Aktualizacja
2009-10-13 10:17:46 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 11:24:38 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 11:54:28 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 11:56:58 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 12:15:18 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 12:16:37 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 12:21:20 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 13:05:07 Artur Bełzowski Aktualizacja
2012-01-02 13:34:31 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 50, poz. 301. )"
2012-01-02 13:34:31 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych"
2012-01-02 13:34:31 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 30 grudnia 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z poźn. zm.). Stan prawny uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2 stycznia 2009 r"
2012-01-02 13:34:32 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-02 13:41:55 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.Nr 139 z 2006 r.Poz.992 j.t. )"
2012-01-02 13:41:55 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. )" na "Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. )"
2012-01-02 13:41:55 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych( Dz.U.Nr 139 z 2006 r.Poz.992 j.t.)"
2012-01-02 13:41:55 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)." na "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)."
2012-01-02 13:41:55 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania." na "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
2012-01-02 13:41:55 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)" na "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)"
2012-01-02 13:41:57 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 17:10:22 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych( Dz.U.Nr 139 z 2006 r.Poz.992 j.t.)" na "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-05 17:10:23 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 17:31:40 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)" na "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-05 17:31:40 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. )" na "Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. )"
2012-01-05 17:31:40 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)." na "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)."
2012-01-05 17:31:40 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania." na "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
2012-01-05 17:31:40 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)" na "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)"
2012-01-05 17:31:41 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych( Dz.U.Nr 139 z 2006 r.Poz.992 j.t.)"
2012-01-05 17:31:42 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 17:35:12 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych( Dz.U.Nr 139 z 2006 r.Poz.992 j.t.)"
2012-01-05 17:35:12 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych( Dz.U.Nr 139 z 2006 r.Poz.992 j.t.)"
2012-01-05 17:35:13 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 17:36:02 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-05 17:36:02 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych( Dz.U.Nr 139 z 2006 r.Poz.992 j.t.)" na "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-05 17:36:02 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. )" na "Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. )"
2012-01-05 17:36:02 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)." na "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)."
2012-01-05 17:36:02 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania." na "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
2012-01-05 17:36:02 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)" na "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)"
2012-01-05 17:36:03 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-11 08:54:31 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-11 08:54:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. )" na "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-11 08:54:31 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-11 08:54:33 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-11 09:03:45 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-11 09:36:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)" na "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)"
2012-01-11 09:36:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)." na "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)."
2012-01-11 09:36:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania." na "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
2012-01-11 09:36:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)" na " Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. ) "
2012-01-11 09:36:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)" na "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2012-01-11 09:36:03 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-12-10 07:53:05 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych z 12 "
2012-12-10 07:53:06 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2013-09-24 15:59:39 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "USTAWA Z 26.07.2013 PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ ... "
2013-09-24 15:59:40 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "JEDNOLITY TEKST USTAWY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH Z 21.06.2013"
2013-09-24 15:59:41 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "JEDNOLITY TEKST USTAWY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH Z 21.06.2013"
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "USTAWA Z 26.07.2013 PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ ... "
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)" na "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)"
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)." na "Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)."
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania." na "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. ) " na " Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. ) "
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)" na "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych z 12 " na "Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych z 12 "
2013-09-24 16:12:01 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych"
2013-09-24 16:12:05 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw"
2013-09-24 16:12:06 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2013-09-24 16:12:50 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych z 12 " na "Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych z 12 "
2013-09-24 16:12:51 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2013-09-24 16:14:32 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2014-05-06 10:39:34 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. ( Poz. 567 ) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" w pozycji nr 9
2014-05-06 10:39:37 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych" w pozycji nr 10
2014-05-06 10:39:39 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-13 08:47:20 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 ze zm.)"
2015-07-13 08:47:20 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pozn. t. j.)"
2015-07-13 08:47:20 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych z 12 "
2015-07-13 08:47:20 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych"
2015-07-13 08:47:21 Paweł Cerkanowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. ( Poz. 567 ) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" na "Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U. z 2014 poz. 567 )"
2015-07-13 08:47:21 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 859)" w pozycji nr 7
2015-07-13 08:47:23 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o swiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 114)" w pozycji nr 8
2015-07-13 08:47:24 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-13 09:47:48 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw"
2015-07-13 09:47:48 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych"
2015-07-13 09:47:50 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)" w pozycji nr 7
2015-07-13 09:47:51 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.)" w pozycji nr 8
2015-07-13 09:47:52 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-13 11:00:58 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 121)" w pozycji nr 9
2015-07-13 11:01:03 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 581)" w pozycji nr 10
2015-07-13 11:01:06 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-13 15:16:23 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
2015-07-13 15:16:24 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-14 10:10:36 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej" w pozycji nr 10
2015-07-14 10:10:38 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-14 10:13:44 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" w pozycji nr 11
2015-07-14 10:13:45 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-15 10:59:23 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie " Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 j.t. ) "
2015-07-15 10:59:24 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-16 10:27:56 Paweł Cerkanowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)" na "Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)"
2015-07-16 10:27:56 Paweł Cerkanowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.)" na "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.)"
2015-07-16 10:27:58 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-16 10:39:40 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny" w pozycji nr 11
2015-07-16 10:39:41 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-08-06 11:52:19 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Ustawa o systemie oświaty" w pozycji nr 12
2015-08-06 11:52:25 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-08-06 11:56:16 Paweł Cerkanowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ustawa o systemie oświaty" na "Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst ujednolicony"
2015-08-06 11:56:17 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-10-14 11:00:29 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r. poz. 995" w pozycji nr 13
2015-10-14 11:00:33 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r. poz. 1217" w pozycji nr 14
2015-10-14 11:00:35 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2015-10-14 13:07:10 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej" w pozycji nr 15
2015-10-14 13:07:11 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2016-03-02 16:57:15 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" w pozycji nr 16
2016-03-02 16:57:17 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2016-03-18 08:27:27 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 859)"
2016-03-18 08:27:28 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 169)" w pozycji nr 16
2016-03-18 08:27:31 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2017-05-22 12:06:53 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 169)"
2017-05-22 12:06:56 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 489)" w pozycji nr 16
2017-05-22 12:06:59 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 180)" w pozycji nr 17
2017-05-22 12:07:00 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U. z 2014 poz. 567 )"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o swiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 114)"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.)"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 121)"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 581)"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst ujednolicony"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r. poz. 995"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r. poz. 1217"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 489)"
2019-03-25 11:34:04 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 180)"
2019-03-25 11:34:11 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" w pozycji nr 2
2019-03-25 11:34:13 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny." w pozycji nr 3
2019-03-25 11:34:18 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej" w pozycji nr 4
2019-03-25 11:34:23 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1510 ze zm." w pozycji nr 5
2019-03-25 11:34:24 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2092)" w pozycji nr 6
2019-03-25 11:34:25 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 473)" w pozycji nr 7
2019-03-25 11:34:25 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428)" w pozycji nr 8
2019-03-25 11:34:30 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.)" w pozycji nr 9
2019-03-25 11:34:31 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zm.)" w pozycji nr 10
2019-03-25 11:34:33 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 755 ze zm.)" w pozycji nr 11
2019-03-25 11:34:34 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.)" w pozycji nr 12
2019-03-25 11:34:37 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 300 ze zm.)" w pozycji nr 13
2019-03-25 11:34:37 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 180 ze zm.)" w pozycji nr 14
2019-03-25 11:34:38 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.)" w pozycji nr 15
2019-03-25 11:34:41 Jarosław Choroszy Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij