Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2006-11-28 09:36:53 Paweł Cerkanowicz Utworzenie
2006-11-28 09:37:43 Paweł Cerkanowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2006-11-28 09:41:47 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 09:42:52 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 09:45:29 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 09:47:27 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 09:48:32 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 09:52:54 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 09:57:06 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 09:58:41 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 10:01:20 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 10:02:35 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 10:03:36 Paweł Cerkanowicz
2006-11-28 10:06:09 Paweł Cerkanowicz
2009-03-19 08:59:48 Artur Bełzowski Aktualizacja
2009-03-20 08:14:12 Artur Bełzowski Aktualizacja
2009-08-04 12:46:51 Artur Bełzowski Aktualizacja
2009-10-13 10:22:29 Artur Bełzowski Aktualizacja
2009-10-15 07:51:55 Artur Bełzowski Aktualizacja
2011-02-16 12:19:25 Artur Bełzowski Aktualizacja
2012-01-02 13:43:10 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki med ..."
2012-01-02 13:43:10 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-01-02 13:43:10 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadc"
2012-01-02 13:43:10 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 882"
2012-01-02 13:43:10 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 882)."
2012-01-02 13:43:10 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z Nr 105, poz. 881 z późn. zm.)"
2012-01-02 13:43:12 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-02 13:45:09 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-02 13:47:07 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sirepnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny..." na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny..."
2012-01-02 13:47:08 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 17:39:03 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-05 17:39:04 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 17:41:05 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny..."
2012-01-05 17:41:06 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:07:18 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-05 18:07:19 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży" na "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj" na "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-05 18:09:01 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r." na "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-05 18:09:03 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:27:24 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 SR"
2012-01-05 18:27:27 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "07 lipca 2010"
2012-01-05 18:27:30 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "14 wrzesnia 2010"
2012-01-05 18:27:32 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 fa"
2012-01-05 18:27:33 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:34:17 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 fa" na "rozp 27 grudnia 2011 fa"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 SR" na "rozp 27 grudnia 2011 SR"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży" na "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14 wrzesnia 2010" na "14 wrzesnia 2010"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 lipca 2010" na "07 lipca 2010"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj" na "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r." na "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-05 18:34:18 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:36:30 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 fa" na "rozp 27 grudnia 2011 fa"
2012-01-05 18:36:30 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 SR" na "rozp 27 grudnia 2011 SR"
2012-01-05 18:36:30 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży" na "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-05 18:36:30 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14 wrzesnia 2010" na "14 wrzesnia 2010"
2012-01-05 18:36:30 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 lipca 2010" na "07 lipca 2010"
2012-01-05 18:36:30 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj" na "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
2012-01-05 18:36:30 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-05 18:36:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r." na "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-05 18:36:32 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 fa" na "rozp 27 grudnia 2011 fa"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 SR" na "rozp 27 grudnia 2011 SR"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży" na "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14 wrzesnia 2010" na "14 wrzesnia 2010"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 lipca 2010" na "07 lipca 2010"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj" na "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-05 18:38:52 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r." na "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-05 18:38:53 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-05 18:45:19 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 fa" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadcz"
2012-01-05 18:45:19 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "rozp 27 grudnia 2011 SR" na "ozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne "
2012-01-05 18:45:19 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14 wrzesnia 2010" na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. "
2012-01-05 18:45:19 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 lipca 2010" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. "
2012-01-05 18:45:20 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-09 15:33:03 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne "
2012-01-09 15:33:04 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 10:36:40 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadcz"
2012-01-10 10:36:44 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz"
2012-01-10 10:36:45 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne "
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży" na "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj" na "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-10 12:14:31 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r." na "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-10 12:14:39 Justyna Sklizmunt Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1770
2012-01-10 12:33:42 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2012-01-10 12:33:43 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne "
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży" na "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj" na "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-10 13:34:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r." na "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-10 13:34:12 Justyna Sklizmunt rozp. 2010
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży" na "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj" na "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-10 13:37:54 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r." na "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-10 13:37:55 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 15:28:26 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży"
2012-01-10 15:28:26 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj"
2012-01-10 15:28:26 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r."
2012-01-10 15:28:29 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne" na "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-01-10 15:52:27 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-01-10 15:52:28 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-11-15 12:57:05 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne "
2012-11-15 12:57:05 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2012-11-15 12:57:05 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne" na "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-11-15 12:57:06 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-11-15 12:57:09 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) "
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne " na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne "
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne" na "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-11-15 13:06:43 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-11-15 13:06:46 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-11-15 15:24:10 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne"
2012-11-15 15:24:10 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) " na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 9
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne " na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne "
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne" na "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2012-11-15 15:24:11 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2012-11-15 15:24:12 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2013-01-07 08:34:24 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne" na "Rozporzadzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) " na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 9
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne " na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne "
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" na "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne" na "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" na "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. " na "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozost
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. " na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świ
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny" na "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13" na "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)." na "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20" na "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń" na "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)" na "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)" na "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)" na "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)" na "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2013-01-07 08:34:25 Justyna Sklizmunt Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)" na "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2013-01-07 08:34:33 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2013-09-24 16:00:16 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "ROZPORZADZENIE Z 29.06.2013"
2013-09-24 16:00:16 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "ROZPORZADZENIE W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH Z 18.12.2013"
2013-09-24 16:00:16 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "ROZPORZADZENIE Z 26.04.2013"
2013-09-24 16:00:18 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2013-09-24 16:11:13 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "ROZPORZADZENIE Z 26.04.2013"
2013-09-24 16:11:13 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "ROZPORZADZENIE W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH Z 18.12.2013"
2013-09-24 16:11:13 Justyna Sklizmunt Usunięto załącznik o nazwie "ROZPORZADZENIE Z 29.06.2013"
2013-09-24 16:11:13 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych"
2013-09-24 16:11:13 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionari"
2013-09-24 16:11:14 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych"
2013-09-24 16:11:15 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2015-08-03 13:09:00 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "art. 9, ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 13"
2015-08-03 13:09:00 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)"
2015-08-03 13:09:00 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)"
2015-08-03 13:09:00 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276)"
2015-08-03 13:09:00 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)"
2015-08-03 13:09:02 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-08-03 13:09:44 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "art. 9 ust.8 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 823)" w pozycji nr 18
2015-08-03 13:09:44 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporzadzenie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych uslug opiekunczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598)" w pozycji nr 19
2015-08-03 13:09:44 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "art. 52, ust. 3- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczne jz dnia 31 maja 2012 r w sprawie rodzinnych domow pomocy (Dz. U. z 2012 r. poz. 719)" w pozycji nr 20
2015-08-03 13:09:45 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w_sprawie domow pomocy spolecznej (Dz.U z 2012 poz. 964)" w pozycji nr 21
2015-08-03 13:09:46 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 czerwca 2012 r w sprawie_rodzinnego wywiadu srodowiskowego (Dz. U. z 2012 poz. 712)" w pozycji nr 22
2015-08-03 13:09:48 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-08-03 13:10:35 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania Pomoc panstwa w zakresie dozywiania na lata 2014-202" w pozycji nr 23
2015-08-03 13:10:36 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-10-14 11:01:02 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokosci dochodu rodziny..." w pozycji nr 24
2015-10-14 11:01:04 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2015-10-14 13:02:30 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej" w pozycji nr 25
2015-10-14 13:02:34 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2016-01-04 08:38:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dn. 27.12.2011r. zm. rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2016-01-04 08:38:41 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2016-01-04 08:40:52 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie MRPiPS z dnia 29.12.2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego " w pozycji nr 25
2016-01-04 08:40:54 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2016-01-04 13:08:36 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. "
2016-01-04 13:08:37 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2016-01-05 10:55:46 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r.w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne" w pozycji nr 25
2016-01-05 10:55:48 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2016-03-02 16:57:41 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze" w pozycji nr 26
2016-03-02 16:57:47 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego" w pozycji nr 27
2016-03-02 16:57:54 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r.w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie MRPiPS z dnia 29.12.2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego "
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokosci dochodu rodziny..."
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania Pomoc panstwa w zakresie dozywiania na lata 2014-202"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 czerwca 2012 r w sprawie_rodzinnego wywiadu srodowiskowego (Dz. U. z 2012 poz. 712)"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w_sprawie domow pomocy spolecznej (Dz.U z 2012 poz. 964)"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 52, ust. 3- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczne jz dnia 31 maja 2012 r w sprawie rodzinnych domow pomocy (Dz. U. z 2012 r. poz. 719)"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 50, ust. 7 - rozporzadzenie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych uslug opiekunczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598)"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 9 ust.8 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 823)"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionari"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) "
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne "
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. "
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186)."
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń"
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy sp" w pozycji nr 2
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego" w pozycji nr 3
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" w pozycji nr 4
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego" w pozycji nr 5
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy" w pozycji nr 6
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczeni" w pozycji nr 7
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej" w pozycji nr 8
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" w pozycji nr 9
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "obwieszczenie__9_lipca_2018_r_w sprawie wysok. dochodzu z działalności gosp.-ryczałt" w pozycji nr 10
2019-03-25 11:44:08 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_Ministra_Rodziny_Pracy_i_Polityki_Spolecznej_z_dnia_10_listopada_2018_r_w_sprawie_kwoty_swiadczenia_pielegnacyjnego_w_roku_2018" w pozycji nr 11
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_MRPiPS_w_sprawie_kwoty_św_piel_w_roku_2019r_MP_poz_1099" w pozycji nr 12
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_MRPiPS_z_dnia_27_lipca_2017_r_w_sprawie_wysokości_dochodu_za_rok_2016_r_z_działalności_ryczałt" w pozycji nr 13
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "rozp_MZ_z 14 września 2010r -becik" w pozycji nr 14
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporzadzenie z dnia 31 lipca 2018 kwoty dochodu i wysokość świadczeń SR i ZDO" w pozycji nr 15
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporzadzenie_MPiPS_23_marca_2011_wywiad_alimentacyjny" w pozycji nr 16
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_z_dnia_7_sierpnia_2015_r_w_sprawie_wysokosci_dochodu_rodziny" w pozycji nr 17
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "rozporzadzenie_sprawozdania_FA" w pozycji nr 18
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie_Ministra_Rodziny,_Pracy_i_Polityki_Spolecznej_z_dnia_27_lipca_2017_r_w_sprawie_sposobu_i_trybu_postępowania_w_sprawach_o_przyznanie_świadczenia_wychowawczego" w pozycji nr 19
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie_Ministra_Rodziny,_Pracy_i_Polityki_Społecznej_z_dnia_27_lipca_2017_r_w_sprawie_sposobu_i_trybu_postępowania_o_fa" w pozycji nr 20
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie_MRPiPS_z_dnia_27_lipca_2017_r_w_sprawie_sposobu_i_trybu_postępowania_w_sprawach_o_świadczenia_rodzinne" w pozycji nr 21
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie_Rady_Ministrów_w_sprawie_szczegółówych_warunków_realizacji_rządowego_programu_Dobry_start" w pozycji nr 22
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "rozporządzenie_sprawozdania_SR" w pozycji nr 23
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "rozporządzenie_sprawozdania_ZDO" w pozycji nr 24
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "rozporzdzenie_sprawozdania_SW" w pozycji nr 25
2019-03-25 11:44:09 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Uchwała_Rady_Ministrów_w_sprawie_ustanowienia_programu_Dobry_start" w pozycji nr 26
2019-03-25 11:44:12 Jarosław Choroszy Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij