Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2012-01-10 12:55:33 Justyna Sklizmunt Utworzenie
2012-01-10 12:55:54 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego"
2012-01-10 12:55:54 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 2 - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 3"
2012-01-10 12:55:55 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie"
2012-01-10 12:55:59 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 4 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenio"
2012-01-10 12:55:59 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 5 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 li"
2012-01-10 12:55:59 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 6 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy"
2012-01-10 12:56:00 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 7 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy"
2012-01-10 12:56:01 Justyna Sklizmunt Dodano załącznik o nazwie "Zał. 8 - Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów"
2012-01-10 12:56:56 Justyna Sklizmunt Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2012-01-10 13:47:45 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2012-01-10 14:18:55 Justyna Sklizmunt Aktualizacja
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego"
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 2 - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 3"
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie"
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 4 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenio"
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 5 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 li"
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 6 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy"
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 7 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy"
2015-07-16 10:30:31 Paweł Cerkanowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zał. 8 - Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów"
2015-07-16 10:30:32 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2015-07-16 10:31:21 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO" w pozycji nr 1
2015-07-16 10:31:22 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW" w pozycji nr 2
2015-07-16 10:31:24 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU" w pozycji nr 3
2015-07-16 10:31:24 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU" w pozycji nr 4
2015-07-16 10:31:24 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO" w pozycji nr 5
2015-07-16 10:31:25 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE" w pozycji nr 6
2015-07-16 10:31:25 Paweł Cerkanowicz Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE OSOBY ROZLICZAJĄCEJ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM" w pozycji nr 7
2015-07-16 10:31:27 Paweł Cerkanowicz Aktualizacja
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO"
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW"
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU"
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU"
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO"
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE"
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE OSOBY ROZLICZAJĄCEJ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM"
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie o bezskutecznosci egzekucji" w pozycji nr 1
2016-01-04 08:51:19 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie o dochodach - przepisy o zryczaltowanym podatku dochodowym" w pozycji nr 2
2016-01-04 08:51:20 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie o dochodach innych niz podlegalace opodatkowaniu" w pozycji nr 3
2016-01-04 08:51:21 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie o wielkosci gospodarstwa rolnego" w pozycji nr 4
2016-01-04 08:51:22 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia z funduszu alimentacyjnego" w pozycji nr 5
2016-01-04 08:51:23 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Zaswiadczenie o bezskutecznosci egzekucji alimentow" w pozycji nr 6
2016-01-04 08:51:24 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Zaswiadczenie-oswiadczenie o uczeszczaniu osoby uprawnionej do szkoly lub szkoly wyzszej" w pozycji nr 7
2016-01-04 08:51:26 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2017-07-31 14:34:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Zaswiadczenie-oswiadczenie o uczeszczaniu osoby uprawnionej do szkoly lub szkoly wyzszej"
2017-07-31 14:34:41 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Zaswiadczenie o bezskutecznosci egzekucji alimentow"
2017-07-31 14:34:41 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia z funduszu alimentacyjnego"
2017-07-31 14:34:41 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Oswiadczenie o wielkosci gospodarstwa rolnego"
2017-07-31 14:34:41 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Oswiadczenie o dochodach innych niz podlegalace opodatkowaniu"
2017-07-31 14:34:41 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Oswiadczenie o dochodach - przepisy o zryczaltowanym podatku dochodowym"
2017-07-31 14:34:41 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Oswiadczenie o bezskutecznosci egzekucji"
2017-07-31 14:34:41 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o bezskuteczności" w pozycji nr 1
2017-07-31 14:34:42 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych" w pozycji nr 2
2017-07-31 14:34:42 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej" w pozycji nr 3
2017-07-31 14:34:45 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji" w pozycji nr 4
2017-07-31 14:34:45 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o składkach zdrowotnych" w pozycji nr 5
2017-07-31 14:34:45 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego" w pozycji nr 6
2017-07-31 14:34:47 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" w pozycji nr 7
2017-07-31 14:34:48 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2016-2017 FA załącznik do wniosku" w pozycji nr 8
2017-07-31 14:34:48 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o bezskuteczności" w pozycji nr 9
2017-07-31 14:34:49 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych" w pozycji nr 10
2017-07-31 14:34:51 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji" w pozycji nr 11
2017-07-31 14:34:52 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o składkach zdrowotnych" w pozycji nr 12
2017-07-31 14:34:52 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego" w pozycji nr 13
2017-07-31 14:34:52 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2017-2018 FA wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego" w pozycji nr 14
2017-07-31 14:34:53 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "2017-2018 FA załącznik do wniosku" w pozycji nr 15
2017-07-31 14:34:56 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2017-07-31 14:35:04 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o bezskuteczności"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o składkach zdrowotnych"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2016-2017 FA załącznik do wniosku"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o bezskuteczności"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2017-2018 FA załącznik do wniosku"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2017-2018 FA wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego"
2019-01-04 14:18:34 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "2017-2018 FA oświadczenie o składkach zdrowotnych"
2019-01-04 14:18:35 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA" w pozycji nr 1
2019-01-04 14:18:35 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_gospod_roln_FA" w pozycji nr 2
2019-01-04 14:18:36 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_bezskuteczności_alimentów" w pozycji nr 3
2019-01-04 14:18:38 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_dochod_niepodleg_opodatk_FA" w pozycji nr 4
2019-01-04 14:18:39 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_FA" w pozycji nr 5
2019-01-04 14:18:40 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA" w pozycji nr 6
2019-01-04 14:18:41 Jarosław Choroszy Aktualizacja
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA"
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie_gospod_roln_FA"
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_bezskuteczności_alimentów"
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_dochod_niepodleg_opodatk_FA"
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek_FA"
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Usunięto załącznik o nazwie "ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA"
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA" w pozycji nr 1
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_gospod_roln_FA" w pozycji nr 2
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_bezskuteczności_alimentów" w pozycji nr 3
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_dochod_niepodleg_opodatk_FA" w pozycji nr 4
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_FA" w pozycji nr 5
2019-03-25 11:56:40 Jarosław Choroszy Dodano załącznik o nazwie "ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA" w pozycji nr 6
2019-03-25 11:56:41 Jarosław Choroszy Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij