Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Aktualności (59)
    Akt założycielski (1)
    Statut (1)
    Struktura organizacyjna (0)
        Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
    Główne zadania działów (1)
    Rejony opiekuńcze (1)
    Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (1)
    Strategie, programy (0)
        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubań (1)
        Program wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2020-2022 (1)
        Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020 (1)
        Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2020 rok (1)
        Strategia ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018 - 2020 Gminy Miejskiej Lubań (1)
    Plan finansowy (0)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2020 (1)
    Mienie (0)
        Wykaz mienia (1)
        Sprzedaż mienia (2)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (14)
        Sprawozdania finansowe (5)
    Zamówienia publiczne (0)
        Rozstrzygnięte (10)
            2019 (1)
            2018 (2)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (2)
            2013 (4)
            2012 (8)
            2011 (4)
        Ogłoszenia (0)
            2019 (3)
            2018 (6)
            2017 (2)
            2016 (2)
            2015 (0)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2016 roku (1)
            2014 (0)
                INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO DOT.: ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2014R. TERAPII... ważne! (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2014 ROKU TERAPII I PORADNICTWA (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopi (1)
            2013 (0)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi: przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w II półroczu 2013 roku (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU TERAPII I PORADNICTWA (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: NA ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2014 roku (1)
            2012 (0)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w I półroczu 2013 roku (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w I półroczu 2013 roku (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań w 2013 roku (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU (1)
                INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPROSZENIA DOT.: ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2012 ROKU SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMO ważne! (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK NA P (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEN NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOT. WYK. MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH - PLAKATÓW NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOT. WYK. MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH - NOTATNIKI I DŁUGOPISY NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU (1)
            2011 (0)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Mie (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Lubań w 2012 roku (1)
                ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2011 ROKU (1)
                ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLE (1)
            2010 (3)
                Ogłoszenie Dyrektora MOPS w Lubaniu o przetargu nieograniczonym na ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2010 r. SZKOLENIA W RAMACH P (1)
            2009 (1)
                Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zorganizowanie i przeprowadzenie w 2009r. szkoleń w ramach projektu „mam szansę być (1)
                Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zorganizowanie i przeprowadzenie w 2009r. szkoleń w ramach projektu „mam szansę być (1)
                Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot zorganizowanie i przeprowadzenie w 2009r. szkoleń w ramach projektu "mam szansę być aktywnym" (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot.: ,,Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie (1)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: „Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopieczny (1)
                ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: (1)
            2008 (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu dot.:"Przygotowania, dostarczenia i wydania na terenia miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych (1)
                Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy(...) (1)
                Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - specjalistyczne usługi opiekuńcze (1)
                Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi opiekuńcze (...) (1)
        Anulowane (0)
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w I półroczu 2013 roku (1)
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1)
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1)
            Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne przedmiotem których jest "Przygotowywanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu od 2 września do 31 grudnia 2019 roku" (1)
    Oświadczenia majątkowe (1)
    Zarządzenia (0)
        2020r. (18)
        2019r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/19 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/19 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/19 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/19 w sprawie: w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 10/19 w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/19 w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych" oraz zmiany w załączniku 2 "Zasady (politykę) rachunkowości w jednostce budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu " do zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20 marca 2018 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/19 w sprawie:wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/19 w sprawie: wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/19 w sprawie:powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/19 w sprawie: procedury postępowania w przypadku zapotrzebowania na środki finansowe składane do Gminy Miejskiej Lubań. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/19 w sprawie: świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/19 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 20/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/19 w sprawie: spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/19 w sprawie: w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/19 w sprawie:uchylenia Zarządzenia nr 13/19 z dnia 18.03.2019r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/19 w sprawie: wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 29/19 w sprawie: ustalenia kalkulacji kosztów wydania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) (1)
            ZARZĄDZENIE NR 30/19 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 31/19 w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 32/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 33/19 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 34/19 w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 35/19 w sprawie: świadczeń pieniężnych przyznawanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (1)
            ZARZĄDZENIE NR 36/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 37/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 38/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 39/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 40/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 41/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 42/19 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 43/19 w sprawie:zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 44/19 w sprawie:zasad planowania szkoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 45/19 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 46/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 47/19 w sprawie: powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 48/19 w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 49/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 50/19 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu użytkowania służbowych telefonów komórkowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 51/19 w sprawie: ustalenia planu umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 53/19 w sprawie: spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 54/19 w sprawie: spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 55/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 56/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 57/19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/19 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 57/19 w sprawie:uchylenia Zarządzenia nr 29/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 28.06.2019 r. w sprawie: kalkulacji kosztów wydania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeni (1)
        2018r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/18 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/18 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/18 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/18 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/18 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/18 w sprawie: wprowadzenia "Procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych" (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/18 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/18 w sprawie:powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 10/18 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne od 01.04.2018r. stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/18 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/18 w sprawie: wprowadzenia instrukcjiInstrukcję sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych oraz wprowadzenia polityki rachunkowości w jednostce budżetowej MOPS Lubań (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/18 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/18 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/18 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/18 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/18 w sprawie:świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/18 w sprawie:spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 20/18 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne od 1 lipca 2018r. stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/18 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/18 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/18 w sprawie:spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/18 w sprawie:spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/18 w sprawie:spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28/18 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 29/18 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 30/18 w sprawie:wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 31/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 32/18 w sprawie: świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach (1)
            ZARZĄDZENIE NR 33/18 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 34/18 w sprawie: powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 35/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 36/18 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 37/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 38/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 39/18 w sprawie: powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 40/18 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 41/18 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 42/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 43/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 44/18 w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 45/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 46/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 47/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018. (1)
        2017r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/17 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/17 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/17 w sprawie:powołania Komisji Socjalnej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/17 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/17 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko referenta w dziale księgowości. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/17 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/17 w sprawie: wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 10/17 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/17 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/17 w sprawie:zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/17 w sprawie:powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/17 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/17 w sprawie: świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 20/17 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 34/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/17 w sprawie: sporządzenie spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/17 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/17 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko radcy prawnego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/17 w sprawie: sporządzenie spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/17 w sprawie: sporządzenie spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28/17 w sprawie: rejonów opiekuńczych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 29/17 w sprawie: spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 30/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 31/17 w sprawie: wprowadzenia wzoru zaświadczenia lekarskiego dotyczącego osób ubiegających się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 32/17 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 33/17 w sprawie:sporządzenie spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 34/17 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Działu Księgowości. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 35/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 36/17 w sprawie:świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach (1)
            ZARZĄDZENIE NR 37/17 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 38/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 39/17 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 40/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 41/17 w sprawie:zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" oraz zmiany w załączniku nr 2 " Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 42/17 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 43/17 w sprawie:wprowadzenia instrukcji kasowej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 44/17 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 46/17 w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej Radcy Prawnego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 47/17 w sprawie: spisu z natury: (1)
            ZARZĄDZENIE NR 48/17 w sprawie: spisu z natury: (1)
            ZARZĄDZENIE NR 49/17 w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2018 roku". (1)
            ZARZĄDZENIE NR 50/17 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 51/17 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 52/17 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 53/17 w sprawie: zasad i norm przydziału środków higieny osobistej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 54/17 w sprawie: ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 55/17 w sprawie: w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 56/17 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 57/17 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 58/17 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 59/17 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 60/17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 61/17 w sprawie:zmian w Zarządzeniu nr 54/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.11.2015r. dot. wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania systemem Informatycznym oraz Procedury Alarmowej służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
        2016r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/16 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/16 w sprawie : spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/16 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/16 w sprawie: świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/16 w sprawie: Procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/16 w sprawie: Przyznawania dodatków energetycznych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/16 w sprawie: Procedury przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/16 w sprawie: realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/16 w sprawie: Procedury prowadzenia przez pracowników socjalnych skorowidzów i rejestrów. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 10/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/16 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/16 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/16 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/16 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne 3 stanowiska referenta. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/16 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/16 w sprawie:zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/16 w sprawie zmiany w załączniku nr 2 " Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/16 w sprawie: sporządzenie spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 20/16 w sprawie: sporządzenie spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/16 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/16 w sprawie: ustalenia kalkulacji kosztów wydania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/16 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko kierownika działu pomocy społecznej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/16 w sprawie: sporządzenie spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28 /16 w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 9/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP pracowników. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 29 /16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 30 /16 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 31/16 w sprawie: sporządzenie spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 32/16 w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 20/13 dot. ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 33/16 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 34/16 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 35/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 36/16 w sprawie: powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 37/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 38/16 w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 39/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 40/16 w sprawie: sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 41/16 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 42/16 w sprawie zmian w "Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych" wprowadzonej Zarządzeniem nr 5/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 18.01.2016 r. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 43/16 w sprawie zmian w "Procedurze prowadzenia przez pracowników socjalnych skorowidzów i rejestrów" wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 01.02.2016 r. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 44/16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 45/16 w sprawie: świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 46/16 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 47/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 48/16 w sprawie: powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 49/16 w sprawie: świadczeń pieniężnych przyznawanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania" (1)
            ZARZĄDZENIE NR 50/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 51/16 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 52/16 w sprawie: Zarządzam sporządzenie spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 53/16 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na trenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2017 roku". (1)
            ZARZĄDZENIE NR 54/16 w sprawie: sporządzenia spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 55/16 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 56/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 57/16 w sprawie: sporządzenia spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 58/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 59/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 60/16 w sprawie: sporządzenia spisu z natury (1)
            ZARZĄDZENIE NR 61/16 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016. (1)
        2015r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/15 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/15 w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 1/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 2 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/15 w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/15 w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5a/15 w sprawie: zmian w Regulaminie przeprowadzania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/15 w sprawie: powołania składu Komisji Socjalnej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/15 w sprawie: świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 10/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS Lubań.. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/15 w sprawie: zmian w "Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych" stanowiącej załącznik do Zarządzenia n (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/15 w sprawie: wprowadzenia instrukcji magazynowej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/15 w sprawie: wprowadzenia "Procedury przyznawania dodatków energetycznych". (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/15 w sprawie: procedury postępowania w przypadku zapotrzebowania na środki finansowe. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/15 w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 20/15 w sprawie: Procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/15 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/15 w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/15 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu . (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/15 w sprawie: Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/15 w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS Lubań. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/15 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 34/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28/15 w sprawie: spisu z natury w MOPS Lubań. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 29/15 w sprawie: procedury przyjmowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu rzeczy ruchomych od darczyńców. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 30/15 w sprawie: rejonów opiekuńczych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 31/15 w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 32/15 w sprawie: Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 33/15 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 34/15 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego . (1)
            ZARZĄDZENIE NR 35/15 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 36/15 w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 37/15 w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 38/15 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 39/15 w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 40/15 w sprawie: Procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie: prowadzenia szkoleń BHP (1)
            ZARZĄDZENIE NR 42/15 w sprawie: powołania komisji socjalnej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 43/15 w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 44/15 w sprawie: inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń (1)
            ZARZĄDZENIE NR 45/15 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 46/15 w sprawie: inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń (1)
            ZARZĄDZENIE NR 47/15 w sprawie: inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń (1)
            ZARZĄDZENIE NR 48/15 w sprawie świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i wypłaty świadczeń w bonach (1)
            ZARZĄDZENIE NR 49/15 w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/15 w sprawie: przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych gminy na rach (1)
            ZARZĄDZENIE NR 50/15 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 51/15 w sprawie świadczeń pieniężnych przyznawanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania" (1)
            ZARZĄDZENIE NR 52/15 w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 53/15 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" oraz zmiany w załączniku nr 2 " Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 54/15 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Procedury Alarmowej służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 55/15 w sprawie: inwentaryzacji rocznej w MOPS Lubań z dnia 20 listopada 2015r. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 56/15 w sprawie: inwentaryzacji rocznej w MOPS Lubań z dnia 20 listopada 2015r. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 57/15 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na trenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2016 roku". (1)
            ZARZĄDZENIE NR 58/15 w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
        2014r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/14 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/14 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/14 w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko asystenta rodziny. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/14 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/14 w sprawie sporządzenie spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/14 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/14 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont na realizację Programu Rewit (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/14 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 20/13 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/14 w sprawie powołania Komisji Socjalnej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 10/14 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 1/12 dot. dokonywania wypłat z kasy MOPS Lubań na podstawie upoważnień. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/14 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/14 w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/14 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/14 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do 30.000 eu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/14 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/14 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 20/14 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/14 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/14 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/14 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 20/13 dot. ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz od (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/14 w sprawie w Zarządzeniu nr 5/04 dot. wysokości ekwiwalentu wypłacanego za odzież i obuwie robocze dla praco (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/14 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28/14 w sprawie: ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28a/14 w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 29/14 w sprawie: misji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz zasad monitorowania ich osiągn (1)
            ZARZĄDZENIE NR 30/14 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko Kierownika działu pomocy s (1)
            ZARZĄDZENIE NR 31/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 32/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 33/14 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Przygo (1)
            ZARZĄDZENIE NR 34/14 w sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 28/13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 3 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 35/14 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 36/14 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 37/14 w sprawie: wprowadzenia instrukcji magazynowej. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 38/14 w sprawie: zmian w Regulaminie przeprowadzania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w (1)
        2013r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/13 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 2/09 Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 20.01.2009r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/13 w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 10.08.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 10/13 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/13 w sprawie: powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/13 w sprawie: zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w MOPS w Lubaniu powołanego zarządzeniem nr 12/2012 Dyrektora MOPS (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 20/13 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydawanie na trenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/13 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/13 w sprawie spisu z natury w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/13 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 49/08 Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 31.12.2008r. dot. wprowadzenia Poli (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/13 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika DŚR,AiDM (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/13 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 7/09 Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 06 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28/13 w sprawie rejonów opiekuńczych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 29/13 w sprawie powołania komisji w celu wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 30/13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań w 2014 roku (1)
            ZARZĄDZENIE NR 31/13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygoto (1)
            ZARZĄDZENIE NR 32/13 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Mam szansę być aktywnym" (1)
            ZARZĄDZENIE NR 33/13 w sprawie sporządzenia spisu z natury. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 34/13 w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 35/13 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 10 sierpnia 2012 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową MOPS w Lubaniu. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 36/13 w sprawie powołania Zespołu Projektowego Programu Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 37/13 w sprawie powołania Grupy Sterującej Programu Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 38/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w Programie "Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań" (1)
            ZARZĄDZENIE NR 39/13 w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne (1)
            ZARZĄDZENIE NR 40/13 w sprawie: zmian w "Procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych" stanowiącej załącznik do Zarządzenia n (1)
        2012r. (0)
            ZARZĄDZENIE NR 1/12 w sprawie dokonywania wypłat z kasy MOPS Lubań na podstawie upoważnień (1)
            ZARZĄDZENIE NR 2/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 3/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 4/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 5/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 6/12 w sprawie powołania Komisji Socjalnej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 7/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 8/12 w sprawie w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 3/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 1 lutego2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia przez pracowników socjalnych skorowidzów i rejestrów (1)
            ZARZĄDZENIE NR 9/12 w sprawie prowadzenia szkolenia w dziedzinie BHP pracowników (1)
            ZARZĄDZENIE NR 11/12 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 24/2011 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 12/12 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 13/12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/10 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatkowania środków publicznych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 14/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 15/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 16/12 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 17/12 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze śr (1)
            ZARZĄDZENIE NR 18/12 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania (1)
            ZARZĄDZENIE NR 19/12 w sprawie sporządzenie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (0)
            ZARZĄDZENIE NR 20/12 w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego (1)
            ZARZĄDZENIE NR 21/12 w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 22/12 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w 2012 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Lubań w roku 201 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 23/12 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w 2012 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS w Lubaniu w I półroczu 2013 roku (1)
            ZARZĄDZENIE NR 24/12 w sprawie zasad korzystania z telefonów oraz rozliczania rozmów telefonicznych w MOPS w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25/12 w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 14.000 euro w MOPS (1)
            ZARZĄDZENIE NR 25a/12 w sprawie wprowadzenia Procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 26/12 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 19/12 Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 05.11.2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (1)
            ZARZĄDZENIE NR 27/12 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 23/12 Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 19.11.2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w 2012 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (1)
            ZARZĄDZENIE NR 28/12 w sprawie rejonów opiekuńczych (1)
            ZARZĄDZENIE NR 29/12 w sprawie zasad i norm przydziału środków higieny osobistej (1)
        2011r. (0)
            ZARZĄDZENIE Nr 1 /11 w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 2/11 w sprawie Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 2a/11 w sprawie zatwierdzenia planu realizacji zadań i celów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Lubaniu na 201 (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 3 /11 w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia przez pracowników socjalnych skorowidzów i rejestrów. (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 w sprawie spisu z natury w pokoju 2a (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 w sprawie spisu z natury w pokoju 2a (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 6/11 w sprawie sporządzenie spisu z natury w pokoju 4a (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko informatyka (1)
            ZARZADZENIE Nr 8/2011 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 9/11 w sprawie sporządzenie spisu z natury w pokoju 4a (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 10/11 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 12/11 w sprawie: powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 13 /11 w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpiecze (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 14/11 z dnia 07.09.2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 15/11 w sprawie sporządzenie spisu z natury w pokoju 3a (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 16/11 w sprawie sporządzenie spisu z natury w pokoju 3a (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 17/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Sp (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 18/11 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 19/11 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 20/11 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 21/11 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 22/11 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w 2011 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicz (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 23/11 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w 2011 roku postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg (1)
            ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 w sprawie ustalenie rejonów pracy pracowników socjalnych (1)
        2010r. (0)
            Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie: procedury kompletowania dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy społecznej (1)
            Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 4/08 z dnia 8.02.2008 w sprawie dokumentacji prowadzonej przez pracownik (1)
            Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie: ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla praco (1)
            Zarządzenie Nr 4/10 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Po (1)
            Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr 3a w siedzibie Miejskiego Ośrodk (1)
            Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych. (1)
            Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansow (1)
            Zarządzenie nr 9/10 w sprawie ustalenia zasad procedur kontroli finansowej (1)
            Zarządzenie nr 10/10 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            Zarządzenie nr 11/10 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w ramach realizow (1)
            Zarządzenie nr 12/10 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości (1)
            Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej (1)
            Zarządzenie nr 14/10 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla projektów współfin (1)
            Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalny (1)
            Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej (1)
            Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr 3a w siedzibie Miejskiego Ośrodka (1)
            Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie inwentaryzacji kasy (1)
            Zarządzenie Nr 19/10 w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego (1)
            Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie: zarządzenia spisu z natury (1)
            Zarządzenie Nr 21/10 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia w 2010 roku postępowania o udzielenie zamówienia publiczn (1)
            Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie: zarządzenia spisu z natury (1)
            Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            Zarządzenie Nr 24/2010 W sprawie: Zarządzam sporządzenie spisu z natury (1)
            Zarządzenie Nr 24a/2010 w sprawie: powołania komisji do likwidacji zużytych składników majątku ruchomego (1)
            Zarządzenie Nr 25/2010 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Domu Dziennego Pobytu (1)
            Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia w 2010 roku postępowania o udzielenie zamówienia public (1)
            Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia w 2010 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (1)
            Zarządzanie Nr 28/10 w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2010 roku (1)
            Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie zasad rejestrowania umów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 30/10 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 31/10 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 32/10 w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 33/10 w sprawie zasad planowania szkoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 34/10 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 37/10 w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
        2009r. (0)
            Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji (1)
            Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie : przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko informatyka (1)
            Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko: referenta w Dziale Księgowości (1)
            Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr 15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie: przyjęcia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu k (1)
            Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w (1)
            Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie i magazynie Miejskiego Ośrodka Pomoc (1)
            Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie i magazynie Miejskiego Ośrodka Pomoc (1)
            Zarządzenie Nr 13/ 2009 w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie i magazynie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (1)
            Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowa (1)
            Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie i magazynie Miejskiego Ośrodka Pomoc (1)
            Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji (1)
            Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie ustalenia zasad procedur kontroli finansowej (1)
            Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawc (1)
            Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia w 2009 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicz (1)
            Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka (1)
            Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej (1)
            Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego (1)
            Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej (1)
            Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie (1)
            Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości (1)
            Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie i magazynie Miejskiego Ośrodka (1)
            Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny (1)
            Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych. (1)
            Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Nr 33/09 z dnia 27 października 2009r. (1)
            Zarządzenie nr 34/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie i magazynie Miejskiego Ośrodka Pomoc (1)
            Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej. (1)
            Zarządzenie Nr 36 /09 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia w 2009 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicz (1)
            Zarządzenie nr 37/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr 3a w siedzibie Miejskiego Ośrodk (1)
            Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia w 2009 roku postępowania o udzielenie zamówienia publiczn (1)
            Zarządzenie Nr 39/09 w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2009 roku (1)
            Zarządzenie Nr 40/09 w sprawie rejonów opiekuńczych (1)
            Zarządzenie Nr 41/2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnyc (1)
        2008r. (0)
            Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 19/07 w sprawie dokonywania na podstawie upoważnień wypłat z kasy MOPS Lubań (1)
            Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/07 (1)
            Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Domu Dziennego Pobytu (1)
            Zarządzenie Nr 4/08 w sprawie: dokumentacji prowadzonej przez pracowników MOPS Lubań (1)
            Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie rejonów opiekuńczych (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Nr 6/08 z dnia 28.02.2008 (...) (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Nr 7/08 z dnia 28.02.2008 (...) (1)
            Zarządzenie Nr 8/08 w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 9/08 z dnia 07.03.08r (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Nr 10/08 z dnia 07.03.2008 (...) (1)
            Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników (1)
            Zarządzenie Nr 13/08 w sprawie : zmiany zarządzenia nr 21/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 28.10.2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 14/08 w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. referenta w dziale księgowości (1)
            Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej. (1)
            Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników (1)
            Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie: zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            Zarządzenie Nr 18/08 w sprawie: wprowadzenia Polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (1)
            Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (1)
            Zarządzenie Nr 20/08 w sprawie : wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości w Miejskim Ośrodku PomocySpołecznej. (1)
            Zarządzenie Nr 21/08 w sprawie dokumentacji prowadzonej przez pracowników MOPS Lubań prowadzących pracę w terenie ( w rejonach opiekuńczych). (1)
            Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 14000 euro (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 23/08 z dnia: 22.07.2008 r. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 24/08 z dnia: 22.07.2008 r. (1)
            Zarządzenie Nr 25/08 w sprawie: ustalenia procedury wydawania profilaktycznych napojów pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne Nr 26/08 z dnia: 12.08.2008r. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne Nr 27/08 z dnia:12.08.2008r. (1)
            Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
            Zarządzenie Nr 29/08 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników (1)
            Zarządzenie Nr 27A/08 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. nowe (1)
            Zarządzenie Nr 27B/2008 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie (1)
            Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie (1)
            Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 32/08 z dnia: 29.10.2008 r. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 33/08 z dnia: 29.10.2008r. (1)
            Zarządzenie Nr 34/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 35/08 z dnia: 06.11.2008 r. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 36/08 z dnia: 6.11.2008 r. (1)
            Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. zastępca dyrektora. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 38/08 z dnia: 26.11.2008 r. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 39/08 z dnia: 26.11.2008 r. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 40/08 z dnia: 05.12.2008r. (1)
            Zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 41/08 z dnia: 05.12.2008r. (1)
            Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków (1)
            Zarządzenie Nr 43/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie (...) (1)
            Zarządzenie Nr 44/08 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji (1)
            Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji (1)
            Zarządzenie Nr 46/08 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji (1)
            Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji (1)
            Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Domu Dziennego Pobytu (1)
            Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomoc (1)
            Zarządzenie Nr50/08 w sprawie: wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych os (1)
    Kontrole (0)
        2015 (1)
        2017 (4)
        2018 (1)
    Kontrola zarządcza (0)
        Plan działalności (6)
        Oświadczenia o kontroli zarządczej (6)
    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (1)
    Rejestry i ewidencje (1)
    Ochrona danych osobowych (2)

Zasady udzielania świadczeń
    Pomoc Społeczna (1)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Świadczenia Rodzinne (1)
        Komunikaty (29)
    Zaliczka Alimentacyjna (1)
        Zaliczka alimentacyjna - wyrok trybunału konstytucyjnego (1)
    Fundusz Alimentacyjny (1)
        Komunikaty (3)
    Dodatki Mieszkaniowe (1)
    Dodatek Energetyczny (1)
    Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 + (2)
    Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (1)
    Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł (1)
    Dobry Start (1)

Zespół interdyscyplinarny
    Zespól interdyscyplinarny (2)

Podstawy prawne działania
    Ustawy (1)
    Rozporządzenia (1)
    Inne (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
    Regulamin naboru (1)
    Oferty pracy (0)
        Aktualne oferty pracy (2)
        Archiwalne oferty pracy (7)
            Nabór na wolne stanowisko pracy : Zastępca dyrektora (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych (1)
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych (1)
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy : Informatyk (2)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Informatyk (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy : Referent w dziale księgowości (1)
            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy : Asystent Rodziny (1)
            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ASYSTENT RODZINY (1)
            NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ (1)
            NABÓR NA WOLNE OD 01.07.2018r. STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH (1)
            NABÓR NA WOLNE OD 01.07.2018r. STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH(II) (1)
            NABÓR NA WOLNE OD 01.05.2019r. STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH (1)
    Wyniki konkursów (39)

Pomoc BIP
    Instrukcja korzystania z BIP (1)
    Redakcja (1)

BIP archiwum
    Aktualności - archiwum (27)
    Dom Dziennego Pobytu (1)
        Informacja dotycząca przekształcenia Domu Dziennego Pobytu w Ośrodek Wsparcia Dziennego od dnia 01.07.2012r. (1)
        Aktualności (0)
            Plany pracy (miesięczny) (0)
                2012 (7)
                2011 (11)
                2010 (10)
                2009 (10)
                2008 (1)
            Ogłoszenia (52)
        Klub Młodzieżowy przy Domu Dziennego Pobytu (1)
        Klub Seniora przy Domu Dziennego Pobytu (1)
        Klub Super Mam (1)
        Klub Seniora (1)
        Klub Młodzieżowy (1)
        Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów (0)
            V Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu (1)
            IV Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu (2)
                Harmonogram (0)
                Laureaci (0)
            III Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów (1)
                Galeria (0)
                Karty Zgłoszeniowe (0)
                Laureaci (0)
                Harmonogram (0)
            II Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów (1)
                Karty zgłoszeniowe (0)
                Harmonogram (0)
                Laureaci (0)
            I Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów (1)
                Harmonogram (0)
        Tygodniowy plan pracy (1)
        Regulamin Domu Dziennego Pobytu (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    ePUAP (1)

Dokumenty do pobrania
    Dokumenty do pobrania (9)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij