Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 41/16 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 41/16   

 

Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia  zmian w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 

              Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015r., poz.1446) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu:

 

1) jednolity rzeczowy wykaz akt – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

§ 2

 

Sprawy zarejestrowane przed dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzania kontynuuje się pod dotychczasowymi znakami .

 

                                                                 § 3

 

Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1, pkt 1, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

 

§ 4

 

Uchyla się Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaniu nr 21/16 z dnia 30.03.2016r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych przez Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu z mocą obowiązującą od 01.09.2015r.

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2016-09-01 10:35:30
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2016-09-01 10:37:32
Ostatnia zmiana:2016-09-01 10:42:33
Ilość wyświetleń:1109