Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 17/08


 

ZARZĄDZENIE Nr17/08


DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia 24 czerwca 2008r..


w sprawie: zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.Na podstawie § 6 ust 2 pkt b Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zarządzam co następuje:


§ 1


W Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wprowadza się następujące zmiany:


W załączniku nr 1 „Jednolity rzeczowy wykaz akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu” po wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rzędu, dodaje się następujące zdanie:


„Dla dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wprowadza się :

a) dla poszczególnych symboli klasyfikacyjnych wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt, dla których okres przechowywania jest krótszy niż 10 lat wprowadza się kategorię B 10.

b) dla poszczególnych symboli kwalifikacyjnych wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt, dla których okres przechowywania jest dłuższy niż 10 lat, mają zastosowanie kategorie niniejszej instrukcji.”


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                    

                                                                                           Dyrektor

                                                                                          Beata Jurak


                            

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-07-24 11:42:33
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-07-24 11:47:39
Ostatnia zmiana:2008-07-24 11:48:31
Ilość wyświetleń:8015