Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 35/18 w sprawie:zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR  35/18

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ  W LUBANIU

z dnia    28.09.2018 r.

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie

zatwierdzenia  planu finansowego na rok 2018.

 

 

         Na podstawie art.53 ust.1 oraz art.261 w związku z art. 11 ust.3 oraz art. 249 ust.1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. 2017 r., poz.2077)

ustalam:

 

 

                                                                                   § 1.

Z uwzględnieniem  zawiadomienia Burmistrza Miasta Lubań  o dokonanych zmianach planu

wydatków w toku wykonywania budżetu z dnia  28 września 2018 r. ,zgodnie z § 8 pkt 5

Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej

jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z dnia 07 grudnia 2010 r.   

(Dz. U. z 2015 r., poz.1542 ) załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lubaniu nr 1/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia

planu finansowego na rok 2018 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego

zarządzenia.

 

                                                                                   § 2.

 

            Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

 

                                                                       § 3.

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

Załączniki

plan wydatków -28.09.2018 (217.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2018-10-12 13:14:29
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2018-10-12 13:17:56
Ostatnia zmiana:2018-10-15 09:24:26
Ilość wyświetleń:561