Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 10/19 w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

ZARZĄDZENIE NR    10/19

 

 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia  11.03.2019r.

 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 104 § 1, art.1042  § 1, art.1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

W Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, wprowadzonym Zarządzeniem nr 37/17 z dnia 14 września 2017 roku  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu,  wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

1. W § 23 ust. 5  dodaje się lit. g  w brzmieniu:

„ dokument potwierdzający pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, wystawiony przez organizatora turnusu.”

W § 41 ust. 4, 5  otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Pracownik zobowiązany jest do odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego w związku
z wyjściem prywatnym w tym samym dniu, bądź w kolejnym dniu roboczym po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego. Odpracowanie to udzielone na pisemny wniosek pracownika nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Wyjście prywatne udzielane jest w 10 minutowych jednostkach czasu.”

„5. Nieodpracowanie wyjścia prywatnego w określonym terminie, powoduje proporcjonalne obniżenie pierwszego należnego wynagrodzenia po upływie tego okresu za nieprzepracowany czas pracy.”

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. administracji.

§ 3.

 

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019r.,  z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia podania do wiadomości pracowników podczas ogólnego zebrania.

 

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2019-03-28 11:08:25
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2019-03-28 11:08:46
Ostatnia zmiana:2019-03-28 11:08:56
Ilość wyświetleń:311