Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 33/19 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania.

Zarządzenie Nr  33/2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania.

 

 

Na podstawie § 6 ust.1 „ Instrukcji w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego” zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania, zwaną w dalszej części „Komisją” w składzie:

 

1. Pleszkun Małgorzata – przewodniczący

2. Choroszy Jarosław – członek

3. Gołowenko Tomasz – członek                                                 

 

§ 2

 

1. Do prac Komisji ma zastosowanie „Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego”

2. Wykaz składników podlegających ocenie Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Po wykonaniu zadań określonych w § 2 Komisja ulega rozwiązaniu.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dyrektor Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2019-09-10 15:47:52
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2019-09-10 15:48:28
Ostatnia zmiana:2019-09-10 15:48:32
Ilość wyświetleń:98