Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 34/08

ZARZĄDZENIE Nr  34/08

 

Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 29 października  2008 r.

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok  pracownikom  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

 

Na podstawie  § 8  ust. 2  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U z 1998r, nr 148, poz. 973)  zarządzam  co następuje:

 

                                                                     § 1

 

Ustala się ekwiwalent za okulary korygujące wzrok w wysokości 150,- zł.

 

                                                                     § 2

 

1.  Ekwiwalent przysługuje pracownikom zatrudnionym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (4 godziny), na stanowiskach wyposażonych w  monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy zaleci podczas badań w ramach profilaktycznej opieki  zdrowotnej stosowanie okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach.

 

2. Ekwiwalent jest wypłacany każdorazowo po odbytych badaniach okresowych, nie częściej jednak niż raz na dwa lata.

 

3. Warunkiem otrzymania ekwiwalentu jest przedłożenie rachunku potwierdzającego zakup

okularów korekcyjnych.

 

                                                                    § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

                                                                                                          Dyrektor Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-11-10 14:28:37
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-11-10 14:28:29
Ostatnia zmiana:2008-11-10 14:29:18
Ilość wyświetleń:2818